Random permanents

Data 

23/03/1999 - 11:00

Referent 

Svante Janson, Uppsala University, Szwecja