Maksymalna liczba pięciokątów w grafach bez trójkątów

Data 

01/03/2011 - 10:00

Referent 

Andrzej Grzesik (UJ)