Kombinatoryczne tożsamości związane z macierzami losowymi

Data 

09/11/2010 - 10:00

Referent 

Piotr Śniady (UWr)