Nieregularne ważenie grafów cyklicznych

Data 

12/10/2010 - 10:00

Referent 

Marcin Anholcer