Seminarium

Seminarium odbywa się w każdy wtorek o 10.15 w Auli B (lub rezerwowo B3-38) w budynku przy ul. Umultowskiej 87 w Poznaniu. Chętnych zapraszamy o 9:45 do sali B3-28 na herbatę i kawę w miłym gronie.

Przyszłe zaplanowane referaty można znaleźć: tutaj

Termin Tytuł Referent Abstrakt
23/11/2010 - 10:00
Addytywne własności podgrup multiplikatywnych Z_p
Tomasz Łuczak
23/11/2010 - 10:00
Własności ramseyowskie ścieżek i cykli
Tomasz Łuczak
09/11/2010 - 10:00
Kombinatoryczne tożsamości związane z macierzami losowymi
Piotr Śniady (UWr)
26/10/2010 - 11:00
The enigmatic Tate-Shafarevich group
John Coates(Cambridge) (A1-33)
19/10/2010 - 10:00
O rozwiazywaniu równań liniowych w zbiorach liczb naturalnych
Tomasz Schoen
12/10/2010 - 10:00
Nieregularne ważenie grafów cyklicznych
Marcin Anholcer
05/10/2010 - 10:00
Every prime number has property B
Christian Reiher (Rostock)
01/06/2010 - 12:00
Zastosowania algorytmicznej wersji lematu lokalnego w problemach Thuego
Jarosław Grytczuk
18/05/2010 - 12:00
O problemie samotnego biegacza
Sebastian Czerwiński
11/05/2010 - 12:00
Drobne starcie z Rothem
Tomasz Schoen
27/04/2010 - 12:00
Problemy liberalnych małżeństw i teoria reprezentacji
Piotr Śniady (UW)
20/04/2010 - 12:00
Losowe grafy przecięć i analiza sieci rzeczywistych
Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzińska
13/04/2010 - 12:00
Problem kapeluszy na grafie
Marcin Krzywkowski
23/03/2010 - 11:00
Kilka problemów starych i nowych
Tomasz Łuczak
16/03/2010 - 11:00
Algorytm aproksymujący MVC w pewnych podklasach grafów
Wojciech Wawrzyniak
09/03/2010 - 11:00
Jak parzystosc pomaga zjadac grafy?
Bartosz Walczak (UJ)
02/03/2010 - 11:00
Rozwiązanie hipotezy McDiarmida-Reeda dla dużej podklasy grafów heksagonalnych
Rafał Witkowski
23/02/2010 - 11:00
Nowe oszacowania w twierdzeniu Freimana
Tomasz Schoen
19/01/2010 - 11:00
Sieci bezskalowalne
Marek Gałązka
12/01/2010 - 11:00
Rozwiązywanie równania liniowego w różnych liczbach
Tomasz Schoen

Strony