Seminarium

Seminarium odbywa się w każdy wtorek o 10.15 w Auli B (lub rezerwowo B3-38) w budynku przy ul. Umultowskiej 87 w Poznaniu. Chętnych zapraszamy o 9:45 do sali B3-28 na herbatę i kawę w miłym gronie.

Przyszłe zaplanowane referaty można znaleźć: tutaj

Termin Tytuł Referent Abstrakt
29/03/2011 - 10:15
O dwóch problemach pakowania grafów i digrafów.
Andrzej Żak (AGH)
22/03/2011 - 10:15
Występowanie liczb pierwszych w ciągu EKG.
Piotr Hofman (UW)
15/03/2011 - 10:15
Probability Inequalities for Random Walks Related to Extremal Set Theory.
Matas Sileikis
01/03/2011 - 10:00
Maksymalna liczba pięciokątów w grafach bez trójkątów
Andrzej Grzesik (UJ)
22/02/2011 - 10:00
Jak duży może być system trójek bez skojarzenia danej mocy
Andrzej Ruciński
18/01/2011 - 10:00
Co nowego w Oberwolfach?
Tomasz Łuczak
11/01/2011 - 10:00
Procesy epidemiczne na grafach odwzorowań losowych
Jerzy Jaworski
14/12/2010 - 10:00
Fractional perfect matchings in hypergraphs
Andrzej Ruciński
07/12/2010 - 10:00
Tablice schodkowe
Paweł Hitczenko(IMPAN/PW)
23/11/2010 - 10:00
Addytywne własności podgrup multiplikatywnych Z_p
Tomasz Łuczak
23/11/2010 - 10:00
Własności ramseyowskie ścieżek i cykli
Tomasz Łuczak
09/11/2010 - 10:00
Kombinatoryczne tożsamości związane z macierzami losowymi
Piotr Śniady (UWr)
26/10/2010 - 11:00
The enigmatic Tate-Shafarevich group
John Coates(Cambridge) (A1-33)
19/10/2010 - 10:00
O rozwiazywaniu równań liniowych w zbiorach liczb naturalnych
Tomasz Schoen
12/10/2010 - 10:00
Nieregularne ważenie grafów cyklicznych
Marcin Anholcer
05/10/2010 - 10:00
Every prime number has property B
Christian Reiher (Rostock)
01/06/2010 - 12:00
Zastosowania algorytmicznej wersji lematu lokalnego w problemach Thuego
Jarosław Grytczuk
18/05/2010 - 12:00
O problemie samotnego biegacza
Sebastian Czerwiński
11/05/2010 - 12:00
Drobne starcie z Rothem
Tomasz Schoen
27/04/2010 - 12:00
Problemy liberalnych małżeństw i teoria reprezentacji
Piotr Śniady (UW)

Strony