Seminarium

Seminarium odbywa się w każdy wtorek o 10.15 w Auli B (lub rezerwowo B3-38) w budynku przy ul. Umultowskiej 87 w Poznaniu. Chętnych zapraszamy o 9:45 do sali B3-28 na herbatę i kawę w miłym gronie.

Przyszłe zaplanowane referaty można znaleźć: tutaj

Termin Tytuł Referent Abstrakt
27/04/2010 - 12:00
Problemy liberalnych małżeństw i teoria reprezentacji
Piotr Śniady (UW)
20/04/2010 - 12:00
Losowe grafy przecięć i analiza sieci rzeczywistych
Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzińska
13/04/2010 - 12:00
Problem kapeluszy na grafie
Marcin Krzywkowski
23/03/2010 - 11:00
Kilka problemów starych i nowych
Tomasz Łuczak
16/03/2010 - 11:00
Algorytm aproksymujący MVC w pewnych podklasach grafów
Wojciech Wawrzyniak
09/03/2010 - 11:00
Jak parzystosc pomaga zjadac grafy?
Bartosz Walczak (UJ)
02/03/2010 - 11:00
Rozwiązanie hipotezy McDiarmida-Reeda dla dużej podklasy grafów heksagonalnych
Rafał Witkowski
23/02/2010 - 11:00
Nowe oszacowania w twierdzeniu Freimana
Tomasz Schoen
19/01/2010 - 11:00
Sieci bezskalowalne
Marek Gałązka
12/01/2010 - 11:00
Rozwiązywanie równania liniowego w różnych liczbach
Tomasz Schoen
05/01/2010 - 11:00
Problem Schinzla o liczbie rozwiązań kongruencji liniowej
Karol Cwalina (UW)
22/12/2009 - 11:00
Misie w kolorowych czapkach na grafie
Jaroslaw Grytczuk
15/12/2009 - 11:00
O strukturze gestych grafow (nielosowych!)
Tomasz Łuczak
08/12/2009 - 11:00
Konstrukcja gęstej bazy asymptotycznej
Mirosława Jańczak
24/11/2009 - 11:00
O problemie Swiętego Mikołaja i innych problemach z hipergrafami
Edyta Szymańska
17/11/2009 - 11:00
Analiza algorytmu First-Fit kolorującego grafy nieporównywalności (First Fit Algorithm for cocomparability graphs.
Bartlomiej Bosek
17/11/2009 - 11:00
Podwykładniczy algorytm on-line dla problemu pokrywania częściowego porządku łańcuchami - zarys dowodu. (Subexponentialalgorithm for on-line chain partitioning problem- sketch of proof)
Tomasz Krawczyk
10/11/2009 - 11:00
30 lat minelo: rozproszony konsensus
Dariusz Kowalski (Liverpool)
03/11/2009 - 11:00
Rozgrywane kolorowanie grafow
Tomasz Bartnicki
27/10/2009 - 11:00
Skojarzenia doskonale a minimalny stopien hipergrafu, czli o tym jak z Markstromem pobiliśmy Daykina i Haggkvista (ale tylko o jedno oczko)
Andrzej Ruciński

Strony