Seminarium

Seminarium odbywa się w każdy wtorek o 10.15 w Auli B (lub rezerwowo B3-38) w budynku przy ul. Umultowskiej 87 w Poznaniu. Chętnych zapraszamy o 9:45 do sali B3-28 na herbatę i kawę w miłym gronie.

Przyszłe zaplanowane referaty można znaleźć: tutaj

Termin Tytuł Referent Abstrakt
08/10/2013 - 10:15
Random greedy coloring of uniform hypergraphs
Jakub Kozik (UJ)
11/06/2013 - 10:15
On Concentration of Measure
Lutz Warnke (Cambridge University)
04/06/2013 - 10:15
Sub-factorial bound on Schur-like numbers
Karol Cwalina (UW)
28/05/2013 - 10:15
Optymalne algorytmy najlepszego wyboru na pewnych naturalnych porządkach
Wojciech Kaźmierczak (PWr)
21/05/2013 - 10:15
Asymptotycznie optymalne kolorowania grafów rozróżniające sąsiadów przez sumy
Jakub Przybyło (AGH)
14/05/2013 - 10:15
Problem podziału wielowymiarowego naszyjnika
Michał Lasoń (UJ)
07/05/2013 - 10:15
Random regular r-graphs: counting, coupling and cycles
Matas Šileikis (Uppsala University)
30/04/2013 - 10:15
Seminarium nie odbędzie się.
---
23/04/2013 - 10:15
Liczby Turana i Zarankiewicza w pewnych problemach ramseyowskich
Tomasz Dzido (UG)
16/04/2013 - 10:15
Kryptografia implementowana na urządzeniach nie w pełni bezpiecznych
Tomasz Kazana
09/04/2013 - 10:15
A problem of Erdős and Sós on 3-graphs
Jan Volec (University of Warwick)
26/03/2013 - 10:15
Silny indeks chromatyczny grafów zdegenerowanych
Michał Dębski (PW)
19/03/2013 - 10:15
Lokalny algorytm znajdujący stałą aproksymację MDS w anonimowych grafach planarnych
Wojciech Wawrzyniak
05/03/2013 - 10:15
Kiedy grupa losowa staje się wolna
Sylwia Antoniuk
19/02/2013 - 10:15
Nowe oszacowania w twierdzeniu Baloga-Szemerediego-Gowersa
Tomasz Schoen
22/01/2013 - 10:15
The least common multiple of random sets
Paulius Šarka (Vilnius University)
15/01/2013 - 10:15
On 1,2 and 1,2,3 Conjectures in Hypergraphs
Maciej Kalkowski
08/01/2013 - 10:00
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej.
Mirosława Radziejewska
18/12/2012 - 10:00
Spotkanie jubileuszowo-świąteczne.
Każdy kto ma coś ciekawego o historii ZMD do powiedzenia :)
10/12/2012 - 11:00
XX Wykład im. Profesora Władysława Orlicza pt. "Świat nie jest taki zły".
Przemysław Wojtaszczyk (UW)

Strony