Seminarium

Seminarium odbywa się w każdy wtorek o 10.15 w Auli B (lub rezerwowo B3-38) w budynku przy ul. Umultowskiej 87 w Poznaniu. Chętnych zapraszamy o 9:45 do sali B3-28 na herbatę i kawę w miłym gronie.

Przyszłe zaplanowane referaty można znaleźć: tutaj

Termin Tytuł Referent Abstrakt
27/04/1999 - 12:00
Obsesyjne rekurencje
Jarosław Grytczuk
20/04/1999 - 12:00
Algorytmiczne kolorowanie hipergrafów
Edyta Szymańska
23/03/1999 - 11:00
Random permanents
Svante Janson, Uppsala University, Szwecja
16/03/1999 - 11:00
O pewnych problemach związanych z Euklidesową Teorią Ramseya
Jarosław Grytczuk
02/03/1999 - 11:00
Rozpięte podgrafy grafów losowych
Justyna Kurkowiak
16/02/1999 - 11:00
Drzewa przeszkody dla problemu k-GLM
Magdalena Szymkowiak
09/02/1999 - 11:00
Extending Halls Theorem to hypergraphs
Penny Haxell
12/01/1999 - 11:00
Graphs with linear ramsey number : can we do any better?
Andrzej Ruciński
05/01/1999 - 11:00
Ciągi arytmetyczne w gęstych podzbiorach liczb naturalnych: dowód Rotha i uogólnienie Gowersa
Tomasz Łuczak
22/12/1998 - 11:00
Jak ucinać górne ogony- in the evolution of random posets
Andrzej Ruciński
18/12/1998 - 11:00
Phase transitions&nbsp
Anusch Taraz
15/12/1998 - 11:00
Random maximal H-free graphs
Deryk Osthus
08/12/1998 - 11:00
O pewnych własnościach losowych SIG-grafów
Monika Sperling
01/12/1998 - 11:00
Grafy o liniowej liczbie Ramseya, czyli jak uniknąć lematu o regularności
Andrzej Ruciński
24/11/1998 - 11:00
O tym jak szybko (być może najszybciej) wygrać grę ramseyowską
Małgorzata Bednarska
17/11/1998 - 11:00
Monotoniczność indukowanych własności ramseyowskich
Andrzej Ruciński
03/11/1998 - 11:00
O metodach generacji grafów samodopełniających
Krystyna Balińska
27/10/1998 - 11:00
Jeszcze szybsze obliczanie skojarzenia maksymalnego w rozproszonym modelu obliczeń
Michał Hańćkowiak
20/10/1998 - 12:00
Derandomizacja na miarę, czyli co zrobić kiedy małe przestrzenie są wciąż za duże
Edyta Szymańska
13/10/1998 - 12:00
Derandomizacja Bombowego Lematu, czyli jak szybko zanurzyć graf w graf
Andrzej Ruciński

Strony