Seminarium

Seminarium odbywa się w każdy wtorek o 10.15 w Auli B (lub rezerwowo B3-38) w budynku przy ul. Umultowskiej 87 w Poznaniu. Chętnych zapraszamy o 9:45 do sali B3-28 na herbatę i kawę w miłym gronie.

Przyszłe zaplanowane referaty można znaleźć: tutaj

Termin Tytuł Referent Abstrakt
07/03/2000 - 11:00
O przejściu fazowym, Pawle i Gawle
Małgorzata Bednarska
03/03/2000 - 11:00
The Shannon Capacity of Noisy Channels, some specially intriguing graphs
Moshe Rosenfeld, Charles University, Prague
22/02/2000 - 11:00
O własności B
Andrzej Dudek
18/01/2000 - 11:00
Liczba maksymalnych podzbiorów wolnych od sum w zbiorze {1,2,...,n}, czyli rozstrzygnięcie hipotezy Camerona i Erdösa
Tomasz Łuczak
11/01/2000 - 11:00
Kilka prostych wyników dotyczących wolno mieszających się łańcuchów Markova
Tomasz Łuczak
04/01/2000 - 11:00
Uniwersalizm i tolerancja pod koniec XX wieku
Andrzej Ruciński
21/12/1999 - 11:00
Some open problems in distributed graph algorithms
Alessandro Panconesi, Włochy
21/12/1999 - 11:00
O liczbie zbiorów wolnych od rozwiązań równania a+b+c=d+e
Tomasz Schoen
07/12/1999 - 11:00
Kolorowanie digrafów
Małgorzata Zwonek, AGH Kraków
30/11/1999 - 11:00
O liczbie krawędzi w losowych SIG-grafach, część 2
Monika Sperling
23/11/1999 - 11:00
O liczbie krawędzi w losowych SIG-grafach, część 1
Monika Sperling
16/11/1999 - 11:00
Wierzchołkowo-rozróżnialne kolorowanie krawędzi grafu, cześć 2
Michał Karoński
09/11/1999 - 11:00
Wierzchołkowo-rozróżnialne kolorowanie krawędzi grafu, część 1
Michał Karoński
26/10/1999 - 12:00
Rozpięte cykle w gęstym grafie
Joanna Polcyn
19/10/1999 - 12:00
O pewnych problemach kombinatorycznej geometrii
Jarosław Grytczuk
12/10/1999 - 12:00
Niespodzianka
Andrzej Kurek
01/06/1999 - 12:00
Selekcje ciągłe n funkcjonałów liniowych. Ich liczba i reprezentowanie przez pary minimalne zbiorów wypukłych zwartych
Jerzy Grzybowski
25/05/1999 - 12:00
O grach i grafach losowych
Małgorzata Bednarska
18/05/1999 - 12:00
Algorytmiczna wersja Lokalnego Lematu Lovásza
Małgorzata Kosik
04/05/1999 - 12:00
H-faktoryzacja w grafach gęstych
Maciej Martinek

Strony