Seminarium

Seminarium odbywa się w każdy wtorek o 10.15 w Auli B (lub rezerwowo B3-38) w budynku przy ul. Umultowskiej 87 w Poznaniu. Chętnych zapraszamy o 9:45 do sali B3-28 na herbatę i kawę w miłym gronie.

Przyszłe zaplanowane referaty można znaleźć: tutaj

Termin Tytuł Referent Abstrakt
11/04/2000 - 12:00
Duże składowe dwudzielnych odwzorowań losowych, część 1
Jerzy Jaworski
04/04/2000 - 12:00
Umieszczanie podpisów w rowiązaniach kolorowania grafów, część 2
Joanna Bissinger
28/03/2000 - 12:00
Umieszczanie podpisów w rowiązaniach kolorowania grafów, część 1
Joanna Bissinger
21/03/2000 - 11:00
Zastosowanie teorii grafów w kryptoanalizie różnicowej, część 2
Tomasz Tyksiński
14/03/2000 - 11:00
Zastosowanie teorii grafów w kryptoanalizie różnicowej, część 1
Tomasz Tyksiński
07/03/2000 - 11:00
O przejściu fazowym, Pawle i Gawle
Małgorzata Bednarska
03/03/2000 - 11:00
The Shannon Capacity of Noisy Channels, some specially intriguing graphs
Moshe Rosenfeld, Charles University, Prague
22/02/2000 - 11:00
O własności B
Andrzej Dudek
18/01/2000 - 11:00
Liczba maksymalnych podzbiorów wolnych od sum w zbiorze {1,2,...,n}, czyli rozstrzygnięcie hipotezy Camerona i Erdösa
Tomasz Łuczak
11/01/2000 - 11:00
Kilka prostych wyników dotyczących wolno mieszających się łańcuchów Markova
Tomasz Łuczak
04/01/2000 - 11:00
Uniwersalizm i tolerancja pod koniec XX wieku
Andrzej Ruciński
21/12/1999 - 11:00
Some open problems in distributed graph algorithms
Alessandro Panconesi, Włochy
21/12/1999 - 11:00
O liczbie zbiorów wolnych od rozwiązań równania a+b+c=d+e
Tomasz Schoen
07/12/1999 - 11:00
Kolorowanie digrafów
Małgorzata Zwonek, AGH Kraków
30/11/1999 - 11:00
O liczbie krawędzi w losowych SIG-grafach, część 2
Monika Sperling
23/11/1999 - 11:00
O liczbie krawędzi w losowych SIG-grafach, część 1
Monika Sperling
16/11/1999 - 11:00
Wierzchołkowo-rozróżnialne kolorowanie krawędzi grafu, cześć 2
Michał Karoński
09/11/1999 - 11:00
Wierzchołkowo-rozróżnialne kolorowanie krawędzi grafu, część 1
Michał Karoński
26/10/1999 - 12:00
Rozpięte cykle w gęstym grafie
Joanna Polcyn
19/10/1999 - 12:00
O pewnych problemach kombinatorycznej geometrii
Jarosław Grytczuk

Strony