Seminarium

Seminarium odbywa się w każdy wtorek o 10.15 w Auli B (lub rezerwowo B3-38) w budynku przy ul. Umultowskiej 87 w Poznaniu. Chętnych zapraszamy o 9:45 do sali B3-28 na herbatę i kawę w miłym gronie.

Przyszłe zaplanowane referaty można znaleźć: tutaj

Termin Tytuł Referent Abstrakt
10/10/2000 - 12:00
O tym jak skonstruować rzadki graf zawierający wszystkie grafy r-regularne
Andrzej Ruciński
30/05/2000 - 12:00
Symetryczne grafy samodopełniające
Wojciech Peisert, Uniwersytet Wrocławski
16/05/2000 - 12:00
Random Graphs with Correlation Structure
David Penman
09/05/2000 - 12:00
Porównywanie sekwencji DNA i białek
Małgorzata Grajdek
28/04/2000 - 12:00
Sampling Colorings
Eric Vigoda, Microsoft Research USA
18/04/2000 - 12:00
Duże składowe dwudzielnych odwzorowań losowych, część 2
Jerzy Jaworski
11/04/2000 - 12:00
Duże składowe dwudzielnych odwzorowań losowych, część 1
Jerzy Jaworski
04/04/2000 - 12:00
Umieszczanie podpisów w rowiązaniach kolorowania grafów, część 2
Joanna Bissinger
28/03/2000 - 12:00
Umieszczanie podpisów w rowiązaniach kolorowania grafów, część 1
Joanna Bissinger
21/03/2000 - 11:00
Zastosowanie teorii grafów w kryptoanalizie różnicowej, część 2
Tomasz Tyksiński
14/03/2000 - 11:00
Zastosowanie teorii grafów w kryptoanalizie różnicowej, część 1
Tomasz Tyksiński
07/03/2000 - 11:00
O przejściu fazowym, Pawle i Gawle
Małgorzata Bednarska
03/03/2000 - 11:00
The Shannon Capacity of Noisy Channels, some specially intriguing graphs
Moshe Rosenfeld, Charles University, Prague
22/02/2000 - 11:00
O własności B
Andrzej Dudek
18/01/2000 - 11:00
Liczba maksymalnych podzbiorów wolnych od sum w zbiorze {1,2,...,n}, czyli rozstrzygnięcie hipotezy Camerona i Erdösa
Tomasz Łuczak
11/01/2000 - 11:00
Kilka prostych wyników dotyczących wolno mieszających się łańcuchów Markova
Tomasz Łuczak
04/01/2000 - 11:00
Uniwersalizm i tolerancja pod koniec XX wieku
Andrzej Ruciński
21/12/1999 - 11:00
O liczbie zbiorów wolnych od rozwiązań równania a+b+c=d+e
Tomasz Schoen
21/12/1999 - 11:00
Some open problems in distributed graph algorithms
Alessandro Panconesi, Włochy
07/12/1999 - 11:00
Kolorowanie digrafów
Małgorzata Zwonek, AGH Kraków

Strony