Seminarium

Seminarium odbywa się w każdy wtorek o 10.15 w Auli B (lub rezerwowo B3-38) w budynku przy ul. Umultowskiej 87 w Poznaniu. Chętnych zapraszamy o 9:45 do sali B3-28 na herbatę i kawę w miłym gronie.

Przyszłe zaplanowane referaty można znaleźć: tutaj

Termin Tytuł Referent Abstrakt
30/10/2001 - 11:00
O triangulacji grafów regularnych
Andrzej Dudek
23/10/2001 - 12:00
Kolorowanie krawędziowe O(Delta log n) kolorami w rozproszonym modelu obliczeń
Michał Hańćkowiak
16/10/2001 - 12:00
O trójkątach w bazach dużych podgrafów grafów losowych
Andrzej Ruciński
09/10/2001 - 12:00
Gry ramseyowskie z jednorękim bandytą
Andrzej Ruciński
15/05/2001 - 12:00
Rozproszone algorytmy wykonywania niezależnych zadań w sieciach z usterkami procesorów
Dariusz Kowalski
08/05/2001 - 12:00
The Art Gallery Problem - Theorem and Complexity
Mikael Hammar
24/04/2001 - 12:00
O pewnym uogólnieniu pojęcia doskonałości
Leszek Kaniecki
10/04/2001 - 12:00
O pewnym problemie Freimana
Tomasz Schoen
03/04/2001 - 12:00
O dużych parach epsilon-regularnych
Andrzej Dudek
20/03/2001 - 11:00
Teoria Ramseya
Andrzej Ruciński
13/03/2001 - 11:00
Nowe dowody twierdzeń o przecięciach
Małgorzata Grajdek
06/03/2001 - 11:00
Niepowtarzalne kolorowania grafów
Jarosław Grytczuk
27/02/2001 - 11:00
Automaty i ich iterony
Pawel Siwak
20/02/2001 - 11:00
Zbiory wolne od sum
Tomasz Łuczak
16/01/2001 - 11:00
Zbiory wolne od sum
Tomasz Łuczak
19/12/2000 - 11:00
Skojarzenia doskonałe w sumach odwzorowań losowych
Michał Karoński
14/12/2000 - 11:00
Colouring of maximal outerplanar graphs
Jie Zhou
12/12/2000 - 11:00
2-faktory w grafach dwudzielnych
Andrzej Czygrinow
05/12/2000 - 11:00
Ścieżki w 3-jednostajnym hipergrafie-czesc2
Joanna Polcyn
28/11/2000 - 11:00
Kolorowanie wierzchołkowe w rozproszonym modelu obliczen w zaskakujaco krótkim czasie
Michał Hanćkowiak

Strony