Seminarium

Seminarium odbywa się w każdy wtorek o 10.15 w Auli B (lub rezerwowo B3-38) w budynku przy ul. Umultowskiej 87 w Poznaniu. Chętnych zapraszamy o 9:45 do sali B3-28 na herbatę i kawę w miłym gronie.

Przyszłe zaplanowane referaty można znaleźć: tutaj

Termin Tytuł Referent Abstrakt
12/11/2002 - 11:00
O pewnych problemach typu Thuego w Kombinatoryce i Teorii Liczb
Jarosław Grytczuk
05/11/2002 - 11:00
Edge weights and vertex colours
Michał Karoński
29/10/2002 - 11:00
Równania liniowe w Z<sub>p</sub>
Tomasz Schoen
22/10/2002 - 12:00
Przybliżanie maksymalnego skojarzenia (takiego, które posiada maksymalną liczbę krawędzi) w rozproszonym, synchronicznym modelu obliczeń
Michał Hańćkowiak
15/10/2002 - 12:00
Przejście fazowe w grafie losowym
Tomasz Łuczak
14/05/2002 - 12:00
Uniformly random subtree of a Cayley tree
Malwina Luczak
07/05/2002 - 12:00
On the k-cores of random graphs with fixed degree sequence
Colin Cooper, Londyn
23/04/2002 - 12:00
O pewnych problemach z pogranicza geometrii i kombinatoryki
Jarosław Grytczuk
26/03/2002 - 11:00
Zagadnienia kolorowania grafów
Halina Bielak, UMCS, Lublin
19/03/2002 - 11:00
O pewnym problemie Erdösa i Sarkozyego
Tomasz Schoen
12/03/2002 - 11:00
Najrzadsze grafy Ramseya sa pełne! (i inne myśli nieuczesane z obrzeży teorii)
Andrzej Ruciński
05/03/2002 - 11:00
Difference cover
Tomasz Schoen
15/01/2002 - 11:00
O zamykaniu bezbronnych grafów
Tomasz Łuczak
08/01/2002 - 11:00
O antypodalnych podziałach dyskretnych pudełek i geodezyjnej wypukłości na grafach
Jarosław Grytczuk
18/12/2001 - 11:00
Zastosowanie metody probabilistycznej w problemach typu Thuego
Jarosław Grytczuk
11/12/2001 - 11:00
O <i>scale-free</i> grafach
Jerzy Szymański
04/12/2001 - 11:00
O spójności gwiezdnych procesów losowych
Andrzej Ruciński
20/11/2001 - 11:00
The importance of being influential
Ehud Friedgut, Hebrew University, Jerusalem
13/11/2001 - 11:00
Siła nieregularności hipergrafów jednostajnych
HMarcin Anholcer
30/10/2001 - 11:00
O triangulacji grafów regularnych
Andrzej Dudek

Strony