Seminarium

Seminarium odbywa się w każdy wtorek o 10.15 w Auli B (lub rezerwowo B3-38) w budynku przy ul. Umultowskiej 87 w Poznaniu. Chętnych zapraszamy o 9:45 do sali B3-28 na herbatę i kawę w miłym gronie.

Przyszłe zaplanowane referaty można znaleźć: tutaj

Termin Tytuł Referent Abstrakt
25/02/2003 - 11:00
The embedding of metric spaces and its applications to classification of protein sequences
Paweł Misiorek
18/02/2003 - 11:00
Maker-Breaker games on matroids
Małgorzata Bednarska
14/01/2003 - 11:00
Generating random planar graphs
Mihyun Kang
07/01/2003 - 11:00
When does a random graph become connected?
Tomasz Łuczak
17/12/2002 - 11:00
Differential Cryptanalysis in Abelian Groups (part 2)
Tomasz Tyksiński
10/12/2002 - 11:00
On edge coloring problem
Krzysztof Zwierzyński
03/12/2002 - 11:00
Differential Cryptanalysis in Abelian Groups
Tomasz Tyksiński
26/11/2002 - 11:00
The mixing rate of a tringulation walk
Mihyun Kang, Humboldt Univeristy
19/11/2002 - 11:00
Thue type problems in Combinatorics and Number Theory
Jarosław Grytczuk
12/11/2002 - 11:00
O pewnych problemach typu Thuego w Kombinatoryce i Teorii Liczb
Jarosław Grytczuk
05/11/2002 - 11:00
Edge weights and vertex colours
Michał Karoński
29/10/2002 - 11:00
Równania liniowe w Z<sub>p</sub>
Tomasz Schoen
22/10/2002 - 12:00
Przybliżanie maksymalnego skojarzenia (takiego, które posiada maksymalną liczbę krawędzi) w rozproszonym, synchronicznym modelu obliczeń
Michał Hańćkowiak
15/10/2002 - 12:00
Przejście fazowe w grafie losowym
Tomasz Łuczak
14/05/2002 - 12:00
Uniformly random subtree of a Cayley tree
Malwina Luczak
07/05/2002 - 12:00
On the k-cores of random graphs with fixed degree sequence
Colin Cooper, Londyn
23/04/2002 - 12:00
O pewnych problemach z pogranicza geometrii i kombinatoryki
Jarosław Grytczuk
26/03/2002 - 11:00
Zagadnienia kolorowania grafów
Halina Bielak, UMCS, Lublin
19/03/2002 - 11:00
O pewnym problemie Erdösa i Sarkozyego
Tomasz Schoen
12/03/2002 - 11:00
Najrzadsze grafy Ramseya sa pełne! (i inne myśli nieuczesane z obrzeży teorii)
Andrzej Ruciński

Strony