Seminarium

Seminarium odbywa się w każdy wtorek o 10.15 w Auli B (lub rezerwowo B3-38) w budynku przy ul. Umultowskiej 87 w Poznaniu. Chętnych zapraszamy o 9:45 do sali B3-28 na herbatę i kawę w miłym gronie.

Przyszłe zaplanowane referaty można znaleźć: tutaj

Termin Tytuł Referent Abstrakt
12/03/2002 - 11:00
Najrzadsze grafy Ramseya sa pełne! (i inne myśli nieuczesane z obrzeży teorii)
Andrzej Ruciński
05/03/2002 - 11:00
Difference cover
Tomasz Schoen
15/01/2002 - 11:00
O zamykaniu bezbronnych grafów
Tomasz Łuczak
08/01/2002 - 11:00
O antypodalnych podziałach dyskretnych pudełek i geodezyjnej wypukłości na grafach
Jarosław Grytczuk
18/12/2001 - 11:00
Zastosowanie metody probabilistycznej w problemach typu Thuego
Jarosław Grytczuk
11/12/2001 - 11:00
O <i>scale-free</i> grafach
Jerzy Szymański
04/12/2001 - 11:00
O spójności gwiezdnych procesów losowych
Andrzej Ruciński
20/11/2001 - 11:00
The importance of being influential
Ehud Friedgut, Hebrew University, Jerusalem
13/11/2001 - 11:00
Siła nieregularności hipergrafów jednostajnych
HMarcin Anholcer
30/10/2001 - 11:00
O triangulacji grafów regularnych
Andrzej Dudek
23/10/2001 - 12:00
Kolorowanie krawędziowe O(Delta log n) kolorami w rozproszonym modelu obliczeń
Michał Hańćkowiak
16/10/2001 - 12:00
O trójkątach w bazach dużych podgrafów grafów losowych
Andrzej Ruciński
09/10/2001 - 12:00
Gry ramseyowskie z jednorękim bandytą
Andrzej Ruciński
15/05/2001 - 12:00
Rozproszone algorytmy wykonywania niezależnych zadań w sieciach z usterkami procesorów
Dariusz Kowalski
08/05/2001 - 12:00
The Art Gallery Problem - Theorem and Complexity
Mikael Hammar
24/04/2001 - 12:00
O pewnym uogólnieniu pojęcia doskonałości
Leszek Kaniecki
10/04/2001 - 12:00
O pewnym problemie Freimana
Tomasz Schoen
03/04/2001 - 12:00
O dużych parach epsilon-regularnych
Andrzej Dudek
20/03/2001 - 11:00
Teoria Ramseya
Andrzej Ruciński
13/03/2001 - 11:00
Nowe dowody twierdzeń o przecięciach
Małgorzata Grajdek

Strony