Seminarium

Seminarium odbywa się w każdy wtorek o 10.15 w Auli B (lub rezerwowo B3-38) w budynku przy ul. Umultowskiej 87 w Poznaniu. Chętnych zapraszamy o 9:45 do sali B3-28 na herbatę i kawę w miłym gronie.

Przyszłe zaplanowane referaty można znaleźć: tutaj

Termin Tytuł Referent Abstrakt
09/11/2004 - 11:00
The Asymptotic Number of Outerplanar Graphs
Mihyun Kang, Humboldt(Universitat Berlin)
02/11/2004 - 11:00
O pewnych kolorowaniach krawędzi grafu
Marcin Anholcer
26/10/2004 - 12:00
O pewnych twierdzeniach granicznych w nieprzemiennej probabilistyce
Wojciech Mlotkowski, Uniwersytet Wroclawski
19/10/2004 - 12:00
On the Maximum Number of Spanning Trees of a Planar Graph
Ares Ribo, Freie Universitat Berlin
12/10/2004 - 12:00
Dirac-type conditions for perfect matchings in uniform hypergraphs
Andrzej Rucinski
05/10/2004 - 12:00
Dependent Randomized Rounding
Benjamin Doerr, Kiel Universitat
22/06/2004 - 12:00
Turan Problem for Book-Like Hypergraphs
Oleg Pikhurko
15/06/2004 - 12:00
Local properties of graphs embedded into surfaces
Stanislav Jendrol, P.J. Safarik University, Koszyce, Słowacja
08/06/2004 - 12:00
O zalesianiu grafów wespół z wrednym partnerem
Tomasz Bartnicki
01/06/2004 - 12:00
Losowe spacery na grafach
Paweł Kurzyński
25/05/2004 - 12:00
Grafy proteuszowe (nowy model sieci internetowej)
Paweł Prałat
18/05/2004 - 12:00
Additive intersective sets, cz. III. Między Erdosem-Sarkozym a Ruzs
Tomasz Schoen
04/05/2004 - 12:00
Szemeredis regularity in the sparse setting
Stefanie Gerke, ETH Zurich
27/04/2004 - 12:00
Skojarzenia w grafach losowych
Marcin Żyliński
20/04/2004 - 12:00
Niepowtarzalne kolorowania grafów - pejzaż horyzontalny
Jarek Grytczuk
30/03/2004 - 12:00
Zlożoność obliczeniowa pewnych problemów dekompozycji krawędziowej grafu
Krzysztof Bryż, Politechnika Wrocławska
23/03/2004 - 11:00
Duże dziury i krótkie scieżki w grafach pseudo-losowych
Joanna Polcyn
16/03/2004 - 11:00
O chromatycznych grach na grafach
Malgorzata Bednarska
09/03/2004 - 11:00
Górne ogony w logarytmicznym imadle
Andrzej Ruciński
02/03/2004 - 11:00
Rozproszone przyblizanie najwiekszego skojarzenia w grafie
Edyta Szymańska

Strony