Seminarium

Seminarium odbywa się w każdy wtorek o 10.15 w Auli B (lub rezerwowo B3-38) w budynku przy ul. Umultowskiej 87 w Poznaniu. Chętnych zapraszamy o 9:45 do sali B3-28 na herbatę i kawę w miłym gronie.

Przyszłe zaplanowane referaty można znaleźć: tutaj

Termin Tytuł Referent Abstrakt
22/11/2005 - 11:00
Random integral representation method: exaples
Zbigniew Jurek
15/11/2005 - 11:00
A Cutting Process for Random Mappings
Jerzy Jaworski, UAM
08/11/2005 - 11:00
Three-weight problem
Jaroslaw Grytczuk, Uniwersytet Zielonogórski
25/10/2005 - 12:00
From Combinatorial Nullstellensatz via permanents to 1,2,3 - conjecture
Stanisław Niwczyk, Uniwersytet Zielonogórski
18/10/2005 - 12:00
Almost perfect and fractional matchings
Joanna Polcyn-Lewandowska
11/10/2005 - 12:00
The estimation of N(n,m,H) - the theorem and the proof
Magdalena Niwińska, Politechnika Poznańska
31/05/2005 - 12:00
P<sub>m</sub> saturated graphs with small size
Aneta Dudek, AGH Kraków
24/05/2005 - 12:00
Tic-Tac-Toe on torus
Małgorzata Bednarska
17/05/2005 - 12:00
Irregularity strength of trees
Marcin Anholcer
10/05/2005 - 12:00
On a graph game
Małgorzata Bednarska
26/04/2005 - 12:00
Squarefree numbers in sumsets (2)
Tomasz Schoen
19/04/2005 - 12:00
Squarefree numbers in sumsets (1)
Tomasz Schoen
05/04/2005 - 12:00
Scale-free graphs
Jerzy Szymański
22/03/2005 - 11:00
Random walks colliding tokens
Paweł Misiorek
15/03/2005 - 11:00
Perfidne kolorowanie grafu (2)
Jaroslaw Grytczuk
08/03/2005 - 11:00
Perfidne kolorowanie grafu (1)
Jaroslaw Grytczuk
01/03/2005 - 11:00
Wykorzystanie root systemow w algorytmach generowania grafow
Magdalena Niwinska
22/02/2005 - 11:00
Podgrafy puste w parach epsylon-regularnych
Joanna Polcyn-Lewandowska
11/01/2005 - 11:00
O pracy B.Greena: Roths Theorem in the Primes
Tomasz Schoen
04/01/2005 - 11:00
Discrepancy in F<sub>q</sub><sup>r</sup>
Nils Hebbinghaus

Strony