Seminarium

Seminarium odbywa się w każdy wtorek o 10.15 w Auli B (lub rezerwowo B3-38) w budynku przy ul. Umultowskiej 87 w Poznaniu. Chętnych zapraszamy o 9:45 do sali B3-28 na herbatę i kawę w miłym gronie.

Przyszłe zaplanowane referaty można znaleźć: tutaj

Termin Tytuł Referent Abstrakt
28/11/2017 - 10:15
Coloring problems for signed graphs
Jarosław Grytczuk (PW)
21/11/2017 - 10:15
Dominowanie słabo wypukłe i wypukłe w grafach
Magdalena Lemańska (Politechnika Gdańska)
14/11/2017 - 10:15
Powers of Hamiltonian cycles in randomly augmented Dirac graphs: part I
Andrzej Ruciński
07/11/2017 - 10:15
Residue classes of prime factors and where to find them
Rafał Bystrzycki
24/10/2017 - 10:15
Kolorowania rozróżniające nieskończonych grafów subkubicznych
Monika Pilśniak (AGH)
17/10/2017 - 10:15
Two remarks on induced Ramsey numbers
Izolda Gorgol (Politechnika Lubelska)
10/10/2017 - 10:15
O zbiorach $B_k$
Tomasz Schoen
13/06/2017 - 10:15
Konstrukcja grup losowych wyższego wymiaru c.d.
Sylwia Antoniuk
06/06/2017 - 10:15
Konstrukcja grup losowych wyższego wymiaru.
Sylwia Antoniuk
16/05/2017 - 10:15
Twierdzenia o rozkładzie dla hipergrafów bez pewnych przecięć.
Joanna Polcyn-Lewandowska
09/05/2017 - 10:15
Od hipotezy 1-2-3 do hipotezy Riemanna
Jarosław Grytczuk
25/04/2017 - 10:15
O podziale grupy abelowej na podzbiory o sumie równej zero
Sylwia Cichacz
11/04/2017 - 10:15
O optymalnych algorytmach stopingowych dla pewnych rodzin grafów skierowanych.
Małgorzata Sulkowska
04/04/2017 - 10:15
Gęste hipergrafy bez rzadkich ścieżek
Joanna Polcyn-Lewandowska
28/03/2017 - 10:15
Kombinatoryka wielomianów Macdonalda - kontynuacja
Maciej Dołęga
21/03/2017 - 10:15
Kombinatoryka wielomianów Macdonalda - wprowadzenie.
Maciej Dołęga
14/03/2017 - 10:15
O kolorowaniu rozwiązań pewnego równania
Katarzyna Taczała
07/03/2017 - 10:15
Gry z malarzem
Małgorzata Bednarska-Bzdęga
28/02/2017 - 10:15
Square-free graphs are multiplicative
Marcin Wrochna
21/02/2017 - 10:15
Hypergraphs with vanishing Turan density in uniformly dense hypergraphs
Christian Reiher

Strony