Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Matematyki i Informatyki
Zakład Lingwistyki Informatycznej i Sztucznej Inteligencji
ul. Umultowska 87
61-614 Poznań

Telefon:

 +48 61 829 53 80

Faks:

 +48 61 829 53 15 

Zespół badawczy:

prof. dr hab. Zygmunt Vetulani
dr Jacek Marciniak
dr Tomasz Obrębski
dr Marek Kubis
mgr Bartłomiej Kochanowski
mgr Grzegorz Taberski


Działalność naukowa:

  • przetwarzanie języka naturalnego
  • inżynieria języka
  • robotyka wirtualna
  • zastosowanie technologii języka naturalnego w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego

Działalność organizacyjna:

  • Konferencje z serii LTC (1995, 2005, 2007, 2009, 2011)