Pracownicy

dr Paulina Michalska

Dr Paulina Michalska-Górecka

Konsultacje w I sem. (2017-2018):

poniedziałek: 15.00 - 15.45
wtorek: 16.15 - 17.00

e-mail: p.michal@amu.edu.pl


Informacja biograficzna:

2002 - 2007 - studia magisterskie z zakresu filologii polskiej (specjalność nauczycielska), praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Alicji Pihan-Kijasowej, pt. Wielkopolskie regionalizmy w Archelii Jana Dekana wydanej w Lesznie w 1643 roku;

2008 - 2012 - studia doktoranckie, rozprawa doktorska napisana w Zakładzie Historii Języka Polskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Alicji Pihan-Kijasowej, pt. Staropolskie oboczności wyrazowe w polszczyźnie doby średniopolskiej;

2010 - 2011 - studia podyplomowe Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego;

od 2012 - adiunkt w Zakładzie Lingwistyki Antropologicznej.

Sprawowane funkcje:

  • naukowe:
  • od 2012 - redaktor naczelny czasopisma internetowego "Kwartalnik Językoznawczy"

Zainteresowania badawcze:

  • słownictwo religijne doby reformacji i kontrreformacji
  • zróżnicowanie regionalne dawnej polszczyzny
  • leksyka średniopolska
  • wariantywność i normalizacja

Publikacje Publikacje