Pracownicy

prof. dr hab. Alicja Pihan-Kijasowa

Prof. dr hab. Alicja Pihan-Kijasowa

Konsultacje w II sem. (2017-2018):

środa: 15.00 - 15.45
czwartek: 9.00 - 9.45Prowadzone aktualnie badania:

  - w zakresie językoznawstwa: historia polskiego słownictwa handlowego; język i styl XVII-wiecznych kazań pogrzebowych; pamiętniki polskich zesłańców na warsztacie lingwisty

  - w zakresie historii instytucji naukowych: skarby biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; historyczna siedziba Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk: dzieje, funkcje, mieszkańcy

Sprawowane funkcje:

 • naukowe:
 • 2004 - 2015 - członek Komitetu Redakcyjnego "Poznańskich Studiów Polonistycznych. Seria Językoznawcza"

  2009 - 2011 - przewodnicząca Komitetu Redakcyjnego serii "Poznańskie Spotkania Językoznawcze"

  2010 - 2015 - redaktor naczelny czasopisma "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza"

  2011 - 2014 - redaktor naczelny czasopisma "Poznańskie Spotkania Językoznawcze"

  2007 - 2015 - redaktor naukowy serii "Klasycy Nauki Poznańskiej"

 • organizacyjne w jednostce macierzystej:
 • 1998 - 2005 - przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej na filologię polską, a od 2002 na wiedzę o teatrze oraz filmoznawstwo, telewizję i kulturę mediów

  2003 - 2005 - juror w Wydziałowym Konkursie Prac Magisterskich

  2004 - 2008 - przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń

  2005 - 2008 - (I kadencja) i 2008 - 2012 (II kadencja) prodziekan Wydziału Filologii Polskiej
  i Klasycznej ds. Nauki UAM

  2005 - 2008 - (I kadencja) i 2008 - 2012 (II kadencja) - członek Komisji Rektorskiej ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą UAM

 • w towarzystwie naukowym:
 • 1998 - 2005 - wiceprzewodnicząca Komisji Językoznawczej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

  2005 - 2008 (I kadencja) i 2008 - 2011 (II kadencja) - główny redaktor Wydawnictw Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

  od 2011 - wiceprezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; członek Zarządu i członek Prezydium

  od 2013 - członek Rady Naukowej Kasy im. Józefa Mianowskiego - Fundacji Popierania Nauki z siedzbą
  w Warszawie

 • funkcje ogólnopolskie:
 • 2003 - 2005 - przewodnicząca jury w Ogólnopolskim Konkursie o Nagrodę Czesława Zgorzelskiego

  2004 - 2008 - członek zespołu ekspertów oraz zespołu oceniającego Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej

Promotorstwo w otwartych przewodach doktorskich:

 • Marek Błaszczyk, tytuł pracy: Słownictwo z zakresu uczuć i stanów emocjonalnych w powieściach obyczajowych Władysława Stanisława Reymonta

Wypromowani doktorzy:

 • Paulina Michalska, tytuł pracy: Status staropolskich oboczności wyrazowych w polszczyźnie doby średniopolskiej; recenzenci: prof. dr hab. Józef Kość; prof. dr hab. Bogdan Walczak;
  data obrony: 23 V 2012
 • Agnieszka Motyl, tytuł pracy: Normalizacja fleksji werbalnej w zakresie kategorii czasu w dobie średniopolskiej; recenzenci: prof. dr hab. Władysława Książek-Bryłowa; prof. dr hab. Bogdan Walczak;
  data obrony: 18 VI 2013
 • Anna Pyrkosz, tytuł pracy: Kształtowanie się uzusu ortograficznego w zakresie grup spółgłoskowych
  w drukach XVI wieku (na przykładzie druków krakowskich)
  , recenzenci: prof. dr hab. Józef Kość,
  prof. dr hab. Tomasz Lisowski;
  data obrony: 16 III 2016

Publikacje Publikacje