Pracownicy

Kierownik zakładu:

dr hab., prof. UAM Tomasz Lisowski pok. 319

Pracownicy:

prof. dr hab. Alicja Pihan-Kijasowa pok. 320
prof. dr hab. Andrzej Sieradzki pok. 319
prof. dr hab. Bogdan Walczak (Profesor emerytowany) pok. 318
prof. dr hab. Karol Zierhoffer (Profesor emerytowany) pok. 319
dr hab., prof. UAM Jolanta Migdał pok. 317
dr hab., prof. UAM Marek Osiewicz pok. 320
dr Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk pok. 317
dr Paulina Michalska-Górecka pok. 320

Doktoranci:

mgr Sonia Behrendt pok. 320
mgr Ewa Nowak-Pasterska pok. 319
mgr Agnieszka Szpylma pok. 319