Aktualności

Konferencja naukowa - 500 lat Reformacji. Język

W październiku 2017 roku upłynie 500. rocznica ogłoszenia tez Marcina Lutra. Fakt ten powszechnie przyjmuje się za początek Reformacji, ruchu religijno-społecznego, który stworzył nowy model komunikacji społecznej w Europie. Protestantyzm jako religia słowa drukowanego miał bowiem także przemożny wpływ na język.

Zachęcamy Państwa do udziału w konferencji, której celem jest zdiagnozowanie zakresu i charakteru przemian w języku polskim, jakie są efektem zetknięcia się kultury polskiej z myślą reformacyjną.

Dyskusja nad tym zagadnieniem obejmować może następujące kręgi tematyczne:

  1. Język polski protestanckich przekładów biblijnych, renesansowych, jak i współczesnych
  2. Metody przekładu biblijnego. Polszczyzna w konfrontacji z greką, hebrajskim, łaciną oraz z językami przekładów nowożytnych (francuski, niemiecki, czeski)
  3. Polska protestancka terminologia teologiczno-doktrynalna
  4. Język polskich protestanckich wspólnot komunikacyjnych
  5. Językowe wykładniki retoryki reformacyjnych i kontrreformacyjnych polemik religijnych
  6. Styl gatunków wykorzystywanych w praktykach religijnych Kościołów protestanckich
  7. Słowo protestanckiego przekazu religijno-doktrynalnego poddane technologii (druk, radio, telewizja, Internet)

Konferencja odbędzie się w dniach 6-8 listopada 2017 roku w Collegium Europaeum Gnesnense w Gnieźnie.

W imieniu organizatorów,

dr hab., prof. UAM Tomasz Lisowski
kierownik Zakładu Lingwistyki Antropologicznej UAM

lisowski@amu.edu.pl