Zakład Kryształów Molekularnych

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA WYDZIAŁ FIZYKI 
 

61-614 Poznań, ul. Umultowska 85     tel. 8295-185, 8295-094, 8295-210


 

Skład osobowy

Tematyka badawcza

Aparatura badawcza

Publikacje

Współpraca

Tematy prac magisterskich

Konferencje


 

Wykłady dla matematyków  (1-5)

Wykłady dla matematyków  (6-9)

Wykłady dla matematyków  - Wzmacniacz operacyjny

Wykłady dla matematyków - Układy cyfrowe