ZakładKontakt - pracownicy i doktoranciZagraniczni gościePublikacjeAparaturaOrganizowane konferencjeDla studentów


Kierownik

Zakład Katalizy Heterogenicznej

Wydział Chemii UAM

ul. Grunwaldzka 6

60-780 Poznań

Tel. +48 61 829 1243

+48 61 829 1305

Pracownicy

Tematyka badawcza

Współpraca z zagranicą

Projekty badawcze

Prace magisterskie

Prace doktorskie