Jak pierwsze wrażenie ma nie być ostatnim?

Celem warsztatów jest stworzenie możliwości i przestrzeni do poznania i przyswojenia  podstawowych umiejętności z zakresu sztuki autoprezentacji. Na co dzień jesteśmy oceniani i oceniamy innych, co pozostaje w związku z tym jak się im przedstawiamy (autoprezentujemy). Często nie jesteśmy tego świadomi.  Uświadomienie i kontrolowanie pewnych związanych z tymi procesami mechanizmów jest dużym ułatwieniem i pomocą w życiu prywatnym, szkolnym a idąc dalej zawodowym.

Przydaje się  podczas wystąpień publicznych, egzaminów ustnych,  rozmów o pracę czy też do umiejętnego komunikowanie się w rodzinie szczególnie z najbliższymi.

W trakcie warsztatów wspólnie omówimy rodzaje wizerunków publicznych – czyli sposoby i strategie porozumiewania się stosowane w przestrzeni publicznej. Postaramy się przyjrzeć nawykom komunikacyjnym, które mogą przyczynić się do naszych sukcesów i niepowodzeń w kontaktach interpersonalnych. Zorientujemy się także, w jaki sposób przekonywać innych skutecznie do swoich racji czyli jak być wiarygodnym . W trakcie całych zajęć będziemy także wspólnie weryfikować  najbardziej popularne mity związane z komunikacją.

 Metody pracy: Dużą ilość czasu poświecimy na  praktyczne ćwiczenie konkretnych umiejętności za pomocą: symulacji, scenek, wystąpień z użyciem kamery video, itp. 

Zapraszamy

dr Dariusz Rosiński

mgr Monika Mielcarek

 podziękowania

 

Aby się zapisać, przejdź tutaj.

Skomentuj