Słuchanie trzecim uchem – o pomaganiu

Psychologia kojarzy się z pomaganiem innym ludziom. Podstawą umiejętności pomagania – powołując się na Carla Rogersa – jest postawa otwartości, rozumienie empatyczne, akceptacja i spójność wewnętrzna pomagającego, ale także umiejętności komunikowania tych postaw wspomaganemu/ej, z poszanowaniem gotowości do przyjmowania pomocy. Uznajemy, że postawy te można wzbudzić, a umiejętności komunikowania można się nauczyć.

Warsztat, który proponuję, ma na celu przyjrzenie się zjawisku pomagania poza profesjonalną pomocą psychologiczną. Zbadamy codzienne sytuacje, w których pomagamy innym ludziom. Szczególną uwagę poświęcimy najważniejszej umiejętności pomagania, jaką jest aktywne słuchanie – słuchanie tego co ktoś mówi, ale też tego, jak o tym mówi i co się z nim dzieje, kiedy jest w kontakcie z opowiadanym doświadczeniem. Spróbujemy odkryć nawykowe style słuchania, rozpoznawać będziemy komunikaty emocjonalne ukryte w wypowiedziach i opowiemy sobie o pułapkach pomagania. W efekcie uczestnicy będą bardziej uwrażliwieni na komunikaty osób potrzebujących pomocy i na swoje komunikaty jako osób pomagających.

Zapraszam

dr Emilia Soroko

 

Aby się zapisać, przejdź tutaj.

Skomentuj