AKTUALNOŚCI

KORESPONDENCJA SŁUŻBOWA 

 

Szanowni Państwo Studenci, 

uprzejmie informuję, wzorem innych jednostek Uniwersytetu, że korespondencja służbowa wymaga stosowania powszechnie przyjętych form:  

  • w nagłówku należy umieścić tytuł lub funkcję osoby, do której skierowane jest pismo (Szanowny Panie Profesorze / Szanowny Panie Doktorze / Szanowny Panie Dziekanie / Szanowna Pani Dyrektor). Zwracanie się przy użyciu formy „Profesorze / Doktorze / Panie Zbyszku / Droga Pani Zosiu” (choć zapewne ma być wyrazem Państwa sympatii) jest nietaktowne, ponieważ adresaci nie pozostają z Państwem w relacjach  towarzysko-familiarnych, ale służbowych. Tak często stosowana przez Państwa forma „witam” jest zarezerwowana dla gospodarza witającego gości;
  • przekazywanie w zakończeniu listu pozdrowień i serdeczności jest stosowne tylko w przypadku pozostawania z adresatem w bliższych kontaktach. W korespondencji oficjalnej stosuje się „z poważaniem” lub „z wyrazami szacunku”;
  • list bezwzględnie musi być podpisany imieniem i nazwiskiem, bo z zasady nikt nie odpowiada na anonimy;
  • adres mailowy  i nazwa służąca identyfikacji świadczą o nadawcy, nie powinny więc go ośmieszać ani budzić negatywnych skojarzeń.

Z wyrazami poważania,                                                         

prof. zw. dr hab. Leszek Mrozewicz