Dyżury

KIEROWNIK ZAKŁADU

 

 

prof. UAM dr hab. Krzysztof Królczyk (gab. 3.156)

wtorek, 10.00 - 11.00 (dyżur instytutowy)

czwartek, 11.30 - 12.30 

 

PRACOWNICY NAUKOWI
 
 

prof. UAM dr hab. Katarzyna Balbuza (gab. 3.155)

wtorek, 10.00 - 11.00 (dyżur instytutowy)

czwartek, 9.30 - 10.30

  

prof. UAM dr hab. Maria Musielak (gab. 3.154)

wtorek, 10.00 - 11.00 (dyżur instytutowy)

czwartek, 10.45 - 11.45 


dr Anna Tatarkiewicz (gab. 3.156)

wtorek, 9.30 - 11.00

czwartek, 11.30 - 12.30   

 

DOKTORANCI

 

wtorek, 10.00 - 11.00 (dyżur instytutowy)

mgr Roman Deiksler (gab. 3.155) 

mgr Jakub Karczyński (gab. 3.154) 

mgr Mateusz Raszyński (gab. 3.155) 

mgr Daniel Zioła (gab. 3.156)