Historia Zakładu
  • L. Mrozewicz, Badania nad dziejami Grecji i Rzymu w Poznaniu">pdf L. Mrozewicz, Badania nad dziejami Grecji i Rzymu w Poznaniu (1919-2008), w: Świat starożytny, jego polscy badacze i kult panującego, red. Leszek Mrozewicz, Katarzyna Balbuza, Poznań 2011, s. 15-31
  • Zob. też: Leszek Mrozewicz, Historia starożytna na Uniwersytecie w Poznaniu, w: Z. Drozdowicz (red.), Uniwersytety. Tradycje - Dzień dzisiejszy - Przyszłość, Poznań 2009, s. 71-81

 

Zakład Historii Społeczeństw Antycznych istnieje od roku 1996. Podobnie jak Zakład Historii Starożytnego Wschodu i Pracownia Historii Bizancjum, powstał na bazie Zakładu Historii Starożytnej, będącego kontynuatorem pierwszej "w odrodzonej Polsce" Katedry Historii Starożytnej, powołanej dnia 1 października 1919 roku, której twórcą był prof. Ludwik Piotrowicz (powołany na kierownika Katedry w dn. 8 lipca 1919 r.).

 

Ludwik Piotrowicz

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. Ludwik Piotrowicz, kierownik Katedry Historii Starożytnej (1.10.1919-1922)

 

W roku 1958/59 powstała Katedra Historii Powszechnej Starożytnej (w ramach Katedry Historii Powszechnej), której kierownikiem został prof. Tadeusz Zawadzki, uczeń Ludwika Piotrowicza. Pełnił tę funkcję do 1968 r.

W 1970 r. powołano Zakład Historii Starożytnej, którego kierownictwo objął prof. dr hab. Stefan Parnicki-Pudełko. Do momentu przejścia na emeryturę w 1984 r. zajmował stanowisko kierownika Zakładu. 

Po wydzieleniu z Zakładu Historii Starożytnej Zakładu Historii Społeczeństw Antycznych w 1996 r. jego kierownikiem został prof. zw. dr hab. Leszek Mrozewicz. Sprawował tę funkcję do końca sierpnia 2012 r. 

 

prof. dr hab. Leszek Mrozewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

prof. dr hab. Leszek Mrozewicz

 

Od 1 września 2012 roku do 31 sierpnia 2017 r. kierownikiem Zakładu była prof. UAM dr hab. Maria Musielak. 

 

Prof. Maria Musielak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. UAM dr hab. Maria Musielak

 

Tematyka badawcza realizowana w ramach Zakładu to szeroko pojęta historia społeczeństw antycznych - Grecji i Rzymu.