Kalendarium

20-22.09.2017 - konferencja PTH w Poznaniu: Meministi? Pamięć i niepamięć w świecie starożytnym - świat starożytny w pamięci i niepamięci.

Organizacja: Zakład Historii Społeczeństw Antycznych IH UAM oraz Komisja Historii Starożytnej przy PTH

Przewodniczący - prof. UAM dr hab. Maria Musielak

Wice-Przewodniczący - dr hab. Małgorzata Pawlak (UWr)

Sekretarz - prof. UAM dr hab. Katarzyna Balbuza

* * * 

28-30.09.2015 - konferencja PTH w Lublinie. Zakład Historii Społeczeństw Antycznych podjął się organizacji cyklicznej ogólnopolskiej konferencji starożytniczej PTH w roku 2017. Tytuł konferencji brzmi: Meministi? Pamięć i niepamięć w świecie starożytnym - świat starożytny w pamięci i niepamięci.

Dokonano też wyboru nowych władz Komisji Starożytnej przy PTH.

Przewodniczący - prof. UAM dr hab. Maria Musielak

Wice-Przewodniczący - dr hab. Małgorzata Pawlak (UWr)

Sekretarz - dr hab. Katarzyna Balbuza