Wykłady gościnne Drukuj
 • 11 stycznia 2018 r., godz. 16.00, sala "dziekańska" (1.63) Collegium Historicum. Organizator: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Poznaniu, Zakład Historii Społeczeństw Antycznych IH UAM. Dr hab. Agata A. Kluczek (Uniwersytet Śląski): "Rok sześciu cesarzy". 253 r. po Chr. w świetle źródeł numizmatycznych.
 • 18 maja 2017 r., godz. 10.45, sala H. Łowmiańskiego (1.44) Collegium Historicum. Organizator: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Poznaniu, Zakład Historii Społeczeństw Antycznych IH UAM. Dr hab. Bartosz Awianowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): "Moneta i retoryka w świecie starożytnej Grecji i Rzymu: historia równoległa". 

 • 30 stycznia 2017 r., godz. 12.30, sala H. Łowmiańskiego (1.44) Collegium Historicum. Organizator: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Poznaniu, Zakład Historii Społeczeństw Antycznych IH UAM. Prof. nadzw. dr hab. Przemysław Wojciechowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): "Kolegium czcicieli Eskulapa w Rzymie: rzymski korporacjonizm  w świetle źródeł epigraficznych". 
 • 6 czerwca 2016 r., godz. 14.15, sala H. Łowmiańskiego (1.44) Collegium Historicum. Organizator: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Poznaniu, Zakład Historii Społeczeństw Antycznych IH UAM. Prof. nadzw. dr hab. Danuta Okoń (Uniwersytet Szczeciński): "Uwagi nad cursus honorum senatora rzymskiego".

 • 19 maja 2016 r., godz. 12.30, sala 3.132 Collegium Historicum. Organizator: Wydział Historyczny UAM, Instytut Historii UAM, ZHSA IH UAM. Prof. Johannes Hahn (Universität Münster): „The Pleasure in Killing. Public Rituals of Punishment, Execution and Death as spectacula in the Roman Empire”.

 • 19 maja 2015 r., godz. 13.15, sala 118 Collegium Historicum. Organizator: Polskie Towarzystwo Historyczne i Zakład Historii Społeczeństw Antycznych IH UAM. Dr hab. Marcin Pawlak (UMK): Herodes Attykus - euergeta i tyran. Link do zdjęć (wykonanych przez Piotra Namiotę): http://historia.amu.edu.pl/index.php/galeria/426-wykady-pth-dr-hab-marcin-pawlak-umk-herodes-attykus-euergeta-i-tyran-2015-05-19
 • 3 kwietnia 2014 r., godz. 11.30, sala 331 Collegium Historicum. Organizator: Zakład Historii Społeczeństw Antycznych, przy wsparciu Wydziału Historycznego UAM i Instytutu Historii UAM. Prof. Tonio Hölscher (Ruprecht Karls Universität Heidelberg): Różni aktorzy – te same role. Panowanie „ideologiczne” cesarza w sztuce rzymskiej. Pubilkacja wykładu - Xenia Posnaniensia. Series tertia nr 3
 • 28 maja 2013 r., godz. 9.45, sala 331 Collegium Historicum. Organizator: Zakład Historii Społeczeństw Antycznych. Dr. Bernard van Wickevoort Crommelin (Uniwersytet w Greifswaldzie): Damnatio et memoria - das Exemplum des Ventidius Bassus".
 • 12 marca 2013 r., godz. 15.00, sala 331 Collegium Historicum. Organizator: Zakład Historii Społeczeństw Antycznych. Prof. dr hab. Adam Ziółkowski (UW, UAM): Henryk Sienkiewicz - topograf antycznego Rzymu?
 • 24 października 2012 r., godz. 11.45 odbyły się wykłady prof. Marjety Šašel Kos (Instytut Archeologii Słoweńskiej Akademii Nauk), pt. "The Roman conquest of Illyricum (Dalmatia and Pannonia) and the problem of the northeastern border of Italy" oraz prof. Petera Kosa (Instytut Archeologii Słoweńskiej Akademii Nauk), pt. "Claustra Alpium Iuliarum – protecting late Roman Italy". Miejsce: Instytut Historii UAM, Św. Marcin 78, sala 118.
 • 21 maja 2012 r., godz. 13.45, sala 118 Collegium Historicum. Organizator: Zakład Historii Społeczeństw Antycznych. Prof. Marcel Piérart (Uniwersytet we Fryburgu, Szwajcaria): Myśleć o Rzymie jak Grek… Myśleć o Rzymie po grecku.
 • 30 maja 2011 r., godz.11.30, Aula im. H. Łowmiańskiego Collegium Historicum. Organizator: Zakład Historii Społeczeństw Antycznych. Prof. Marcel Piérart (Uniwersytet we Fryburgu, Szwajcaria): Si Athènes était une île… (GdybyAteny były wyspą…). 
 • 20 maja 2010 r., sala 331 Collegium Historicum. Organizator: Zakład Historii Społeczeństw Antycznych. Prof. Radu Ardevan (Uniwersytet w Kluż-Napoka, Rumunia): Odkrywanie rzymskiej Dacji w nowożytnym pisarstwie historycznym.
 • W dniach 20–25 kwietnia 2009 r. w Zakładzie Historii Społeczeństw Antycznych Instytutu Historii UAM gościł prof. FRANK KOLB z Eberhard Karls Universität Tübingen. Podczas wizyty Profesor promowałswoją książkę, pt. Ideał późnorzymskiego władcy. Ideologia iautoprezentacja, która ukazała się  w 2008 r. nakładem Wydawnictwa Poznańskiego i staraniem prof. dr. hab. Leszka Mrozewicza. Promocja odbyła się w dniu 23 kwietnia 2009 r. o godz. 13.00 w sali 118 Collegium Historicum. Profesor wygłosił także dwa wykłady: 1. Troia: Mythen, Politik, Geschichte  und Wissenschaft ("Troja". Mity, polityka, historia i nauka), środa, 22 kwietnia 2009 r., godz. 15.00; 2. Das Imperium Romanum: Ein antikes Modell für Globalisierung? (Imperium Romanum: antyczny model globalizacji?, czwartek, 23 kwietnia 2009 r., godz. 11.30. Oba wykłady odbyły się w sali 331 Collegium Historicum UAM. 


prof. Frank Kolb
Późnoantyczna ideologia panującego jako system idei, wartości,insygniów i ceremoniałów, które miały służyć legitymizacji osoby idziałań cesarza, a co za tym idzie utrzymaniu jedności ImperiumRomanum, nie została dotychczas przedstawiona w sposób syntetyczny...Późnoantyczne Cesarstwo niemal we wszystkich swych formach było reakcjąna zawirowania okresu rządów tzw. cesarzy wojskowych. Ograniczeniusamowoli silnej armii i przerwaniu łańcucha niekończących się uzurpacjizagrażających w coraz większym stopniu podstawom egzystencji ImperiumRomanum służyć miała daleko idąca sakralizacja wizerunku cesarza,przekształcenie go w swego rodzaju uświęconą, nietykalną ikonę. Takiobraz władcy charakterystyczny był później dla CesarstwaBizantyńskiego, a także średniowiecznych  monarchii  europejskich.
 
 
 
 
 • 16 kwietnia 2009 r., godz. 11.30, sala 331 Collegium Historicum. Organizator: Zakład Historii Społeczeństw Antycznych. Prof. dr. hab. Piotr Dyczek (Uniwersytet Warszawski), Risinium. Stolica królowej Teuty i municipium rzymskie. Najnowsze odkrycia nad Adriatykiem.