prof. UAM dr hab. Krzysztof Królczyk Drukuj

/biogram w toku aktualizacji/
drKrolczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACADEMIA.EDU

Adiunkt w Zakładzie Historii Społeczeństw Antycznych IH UAM

ukończył studia historyczne w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1994 r.). Pracę magisterską (1994 r.) oraz rozprawę doktorską (1998 r.) napisał pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Leszka Mrozewicza. Od 1999 r. pracuje jako adiunkt w Zakładzie Historii Społeczeństw Antycznych IH UAM.

 

Interesuje się przede wszystkim historią społeczną i wojskową wczesnego Cesarstwa Rzymskiego, historią i organizacją prowincji rzymskich (w tym zwłaszcza obszarów naddunajskich), dziejami limesu rzymskiego oraz rzymską polityką zagraniczną doby Sewerów.

 

Był stypendystą Römisch-Germanische Kommission we Frankfurcie nad Menem (1995, 1999, 2002 r.), Deutscher Akademischer Austauschdienst (Frankfurt n. Menem: 1996 r., Ratyzbona: 2002 r.), Uniwersytetu Christiana Albrechta w Kilonii (2003, 2006 r.), Uniwersytetu we Fryburgu szwajcarskim oraz księcia Liechtensteinu (1999-2000), a także Fundacji Lanckorońskich (Rzym: 1999, 2004, 2007 r.).

 

Brał udział w licznych konferencjach naukowych, tak krajowych (Poznań: 1994, 2002, 2007 r.; Kicin: 1992, 1995 r.; Katowice: 1995 r.; Kraków: 1997 r.; Rzeszów: 2000 r.; Wrocław: 2005 r.), jak i zagranicznych (Moguncja: 1996 r.; Kolonia: 2001 r.; Swisztow: 2001 r.).

 

W 1996 r. wziął udział w badaniach archeologicznych prowadzonych przez Uniwersytet w Nitrze (Słowacja) na obszarze starożytnego kasztelu limesowego w Iža-Leányvár na Słowacji.

 

I. Publikacje  

Książki 

 • (tłumaczenie, wstęp, komentarz) Pseudo-Hyginus, O wytyczaniu obozów wojskowych (Pseudo-Hygini De metatione castrorum), Poznań 2010 (wespół z Ireneuszem Łuciem).
 • Veteranen in den Donauprovinzen des Römischen Reiches (1.-3. Jh. n. Chr.), Poznań 2009.
 • Tituli veteranorum. Veteraneninschriften aus den Donauprovinzen des Römischen Reiches (1.-3. Jh. n. Chr.). Inskrypcje weteranów z prowincji naddunajskich Cesarstwa Rzymskiego (I-III w. po Chr.), Poznań 2005. 

Artykuły 

 • Pomiędzy Lwowem, Wiedniem i Poznaniem – Ludwik Ćwikliński (1853-1942) i jego badania nad światem starożytnym, [w:] L. Mrozewicz, K. Balbuza (red.), Świat starożytny, jego polscy badacze i kult panującego, Poznań 2011, s. 141-172.
 • Der Germanenfeldzug des Kaisers Caracalla im Lichte der epigraphischen Quellen, [w:] S. Ruciński, C. Balbuza, C. Królczyk (red.), Studia Lesco Mrozewicz ab amicis et discipulis dedicata, Poznań, 2011, s. 203-220.
 • Pomiędzy damnatio memoriae a consecratio. Potępienie pamięci i ubóstwienie w walce politycznej w Rzymie w okresie Sewerów (193 – 235 po Chr.), [w:] R. Gałaj-Dempniak, D. Okoń, M. Semczyszyn (red.), Damnatio memoriae w europejskiej kulturze politycznej, Szczecin 2011, s. 79-94.
 • Ludwik Ćwikliński (1853-1942): lwowski uczony, działacz społeczny i polityk drugiej połowy XIX wieku, [w:] L. Zaszkilniak, J. Pisulińska, P. Sierżęga (red.), Istorija – mental’nist’ – identyčnist’, vyp. IV: Istoryčna pam’jat’ ukrajinciv i poljakiv u period formuvannja nacional’noji svidomosti v XIX – peršij polovyni XX stolittja. Historia – mentalność – tożsamość, t. IV: Pamięć społeczna Ukraińców i Polaków w okresie kształtowania się ich świadomości narodowej (wiek XIX i pierwsza połowa XX), L’viv 2011, s. 96-114.
 • Expeditio Germanica cesarza Karakalli (213 r. po Chr.), [w:] S. Olszaniec, P. Wojciechowski (red.), Społeczeństwo i religia w świecie starożytnym. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej (Toruń, 20-22 września 2007 r.), Toruń 2010, s. 263-279.
 • Ludwik Ćwikliński (1853-1942), „Nowy Filomata” 14, 2010, nr 2, s. 83-94.
 • Prowincje rzymskie nad Renem i górnym Dunajem w okresie rządów cesarzy flawijskich (69-86 rok po Chr.), [w:] L. Mrozewicz (red.), Studia Flaviana, Poznań 2010, s. 41-66.
 • Idy Marcowe w historiografii i literaturze polskiej (do 1939 r.), [w:] L. Mrozewicz (red.), Idy Marcowe 2050 lat później, Poznań 2008, s. 253-268.
 • Polscy badacze starożytności na Uniwersytecie Lwowskim (1873-1939) – szkic do portretu, [w:] P. Berdowski, B. Blahaczek (red.), Haec mihi in animis vestris templa. Studia Classica in Memory of Professor Lesław Morawiecki, Rzeszów 2007, s. 23-46. 
 • Działalność budowlana Sewerów w Rzymie, [w:] K. Nawotka, M. Pawlak (red.), Grecy, Rzymianie i ich sąsiedzi, Wrocław 2007, s. 665-682. 
 • Die römische Stadt Brigetio und ihre Munizipalaristokratie in den epigraphischen Quellen, [w:] A. Łoś, K. Nawotka (red.), Elite in Greek and Roman Antiquity, Wrocław 2005, s. 133-140.
 • Veteranen im Leben des antiken Mainz (Mogontiacum, Germania superior), [w:] L. Ruscu et al. (ed.) Orbis Antiquus. Studia in honoren Ioannis Pisonis, Cluj-Napoca 2004, s. 89-99. 
 • Die Rechtsstellung der Veteranen im Römischen Reich, Eos 91, 2004, s. 85-107. 
 • Weterani w życiu starożytnego Mogontiacum (Germania Superior), [w:] L. Mrozewicz, K. Balbuza (red.), Miasto w starożytności. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej Poznań, 19-21 września 2002 r., Poznań 2004, s. 269-291. 
 • Weterani w polityce rzymskiej schyłku republiki (od Mariusza do Oktawiana), [w:] L. Morawiecki, P. Berdowski (red.), Ideologia i propaganda w starożytności. Materiały konferencji Komisji Historii Starożytnej PTH Rzeszów 12-14 września 2000, Rzeszów 2004, s. 201-215. 
 • Veteranen in lateinischen Inschriften aus den Donauprovinzen des Römischen Reiches (1.-3. Jahrhundert n. Chr.), [w:] P. Noelke (hrsg.), Romanisation und Resistenz in Plastik, Architektur und Inschriften der Provinzen des Imperium Romanum. Neue Funde und Forschungen. Akten des VII. Internationalen Colloquiums über Probleme des Provinzialrömischen Kunstschaffens Köln 2.bis 6. Mai 2001, Mainz am Rhein 2003, s. 327-335. 
 • Roman Veterans in Novae (Moesia Inferior), Novensia 14, 2003, s. 273-285. 
 • Inskrypcje łacińskie, [w:] Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu. Źródłoznawstwo starożytności klasycznej, t. 1/2, red. E. Wipszycka, wyd. 2 zm., Warszawa 2001, s. 186-251 (wespół z Janem Trynkowskim). 
 • Veterans in the Politics in Rome in the late Roman Republic (from Marius to Octavian), Eos 88.2, 2001, s. 285-298. 
 • Życie kulturalne Poznania w roku 1950 według „Gazety Poznańskiej”, „Głosu Wielkopolskiego” i „Expressu Poznańskiego”. Ocena teatru i filmu w opiniach recenzentów, [w:] S. Kowal, G. Kucharski, M. Walczak (red.), Historia bliższa i dalsza. Polityka – Społeczeństwo – Wojskowość. Studia z historii powszechnej i Polski, Poznań – Kalisz 2001, s. 297-325 (wespół z Bohdanem Głębockim). 
 • Prowincja Recja - organizacja i miejsce w ramach Imperium, [w:] Nasze Historie 5, 2000, s. 86-90. 
 • Wojsko rzymskie w Mogontiacum, [w:] Nasze Historie 5, 2000, s. 91-96. 
 • Status prawny weteranów w okresie Cesarstwa Rzymskiego - uwagi wstępne, [w:] L. Mrozewicz, K. Ilski (red.), Aetas imperatoria (Scripta minora, t. 3), Poznań 1999, s. 289-316. 
 • Veteranen in den Donauprovinzen des Römischen Kaiserreiches (1. – 3. Jh. n. Chr.), Eos 86.1, 1999, s. 165-170. 
 • Kulty religijne weteranów w Mezji Dolnej, [w:] L. Mrozewicz, K. Ilski (red.), Studia Moesiaca II, Poznań 1994, s. 47-61.  

  Redakcje książek 

 • S. Ruciński, C. Balbuza, C. Królczyk (red.), Studia Lesco Mrozewicz ab amicis et discipulis dedicata, Poznań, 2011  
Recenzje
 • S. Ferjančić, Nasel΄avan΄e legijskih veterana u balkanskim provincijama I-III vek n.e. (Settlement of Legionary Veterans in Balkan Provinces I-III Century A.D.), Beograd 2002, Studia Europaea Gnesnensia 1-2, 2010, s. 422-431.
 • G. Wesch-Klein, Soziale Aspekte des römischen Heerwesens, Stuttgart 1998, Eos 88.1, 2001, s. 189-192.
 • E. Dąbrowa (red.), The Roman Army in the East. Preceedings of a colloquium held at the Jagiellonian University, Kraków in September 1992, Kraków 1994, Eos 82, 1994, s. 144-145.
 • Z. Drozdowicz (red.), Zarys encyklopedyczny religii, Poznań 1992, Balcanica Posnaniensia. Acta et studia, t. VII: Bałkany antyczne, Poznań 1995, s. 413-415.   

Zestawienia bibliograficzne 

 • Epigrafika w Polsce. Zestawienie bibliograficzne, [w:] J. Bodel (red.), Świadectwa epigraficzne. Historia starożytna w świetle inskrypcji, Poznań 2008, s. 213-251 (wespół z Anną Baziór).  

Tłumaczenia

 • F. Kolb, Imperium Romanum: antyczny model globalizacji, Poznań 2010 (Xenia Posnaniensia. Series altera, z. 37).
 • P. Herz, Ze studiów nad rzymskim kalendarzem świąt, Poznań 2008 (Xenia Posnaniensia. Series altera, z. 34). 
 • L. Schumacher, Zabójstwo cesarza Sewera Aleksandra w „Sicilia” pod Moguncją, Poznań 2006 (Xenia Posnaniensia. Series altera, z. 28). 
 • L. Borhy, Brigetio. Rzymskie miasto w Panonii w świetle źródeł archeologicznych, Poznań 2006 (Xenia Posnaniensia. Series altera, z. 27).
 • G. Wesch-Klein, Twórcy prowincji rzymskich, Poznań 2005 (Xenia Posnaniensia. Series altera, z. 24). 
 • W. Kuhoff, Cesarz Dioklecjan. Historyczne znaczenie tetrarchii, Poznań 2003 (Xenia Posnaniensia. Series altera, z. 17).    

Opracowania 

 • H. Brandt, Starcy w demokratycznych Atenach – grupa wykluczona?, Poznań 2012 (Xenia Posnaniensia. Series altera, z. 40). 
 • M. Piérart, Gdyby Ateny były wyspą…, Poznań 2011 (Xenia Posnaniensia. Series altera, z. 39). 
 • R. Ardevan, Odkrywanie rzymskiej Dacji. Przygoda intelektualna, Poznań 2010 (Xenia Posnaniensia. Series altera, z. 38). 
 • P. Dyczek, Rhizon/Risinium. Od iliryjskiej osady do rzymskiego municipium, Poznań 2009 (Xenia Posnaniensia. Series altera, z. 35). 
 • T. Mikocki, Polskie wykopaliska w Ptolemais w Libii, Poznań 2006 (Xenia Posnaniensia. Series altera, z. 29). 
 • L. Schumacher, Zabójstwo cesarza Sewera Aleksandra w „Sicilia” pod Moguncją, Poznań 2006 (Xenia Posnaniensia. Series altera, z. 28). 
 • L. Borhy, Brigetio. Rzymskie miasto w Panonii w świetle źródeł archeologicznych, Poznań 2006 (Xenia Posnaniensia. Series altera, z. 27). 
 • G. Wesch-Klein, Twórcy prowincji rzymskich, Poznań 2005 (Xenia Posnaniensia. Series altera, z. 24). 
 • W. Kuhoff, Cesarz Dioklecjan. Historyczne znaczenie tetrarchii, Poznań 2003 (Xenia Posnaniensia. Series altera, z. 17). 
 • L. Morawiecki, Legum ac libertatis auctor et vindex. Marek Juniusz Brutus i jego program polityczny, Poznań 2001 (Xenia Posnaniensia. Series altera, z. 10). 
 • A.W. Kołobow, Weterani legionowi w Dalmacji w I wieku po Chrystusie, [w:] Aetas imperatoria, ed. L. Mrozewicz, K. Ilski (Scripta minora, t. 3), Poznań 1999, s. 317-335. 
 • M. Piérart, Kulty religijne a hellenizacja rzymskiego Koryntu. „Ponowne odkrycie” kultu Palemona na Istmie Korynckim, Poznań 1999 (Xenia Posnaniensia. Series altera, z. 6).
 • R. Righini, Między mitem a rzeczywistością. Indie w wyobrażeniach Rzymian od Oktawiana Augusta do II wieku, Poznań 1997 (Xenia Posnaniensia. Series altera, z. 2).
 • J. Linderski, Śmierć Tyberiusza Grakcha, Poznań 1997 (Xenia Posnaniensia. Series altera, z. 1). 
 • M. Jaczynowska, Narodziny i rozwój imperializmu rzymskiego, Poznań 1996 (Xenia Posnaniensia, z. 12). 
 • H.E. Herzig, Rzymskie kamienie milowe z Italii. Rozważania historyczne, Poznań 1996 (Xenia Posnaniensia, z. 10). 
II. Wygłoszone referaty na konferencjach naukowych 
 • 2010 (Szczecin): Pomiędzy damnatio memoriae a consecratio. Potępienie pamięci i ubóstwienie w walce politycznej w Rzymie w okresie Sewerów (193-235 r. po Chr.)
 • 2010 (Lwów): Ludwik Ćwikliński (1853-1942): lwowski uczony, działacz społeczny i polityk drugiej połowy XIX wieku 
 • 2009 (Poznań): Pomiędzy Poznaniem, Lwowem i Wiedniem: Ludwik Ćwikliński (1853-1942) i jego badania nad światem starożytnym 
 • 2007 (Poznań): Idy marcowe w historiografii polskiej (do 1939 r.) 
 • 2007 (Toruń): Expeditio Germanica cesarza Karakalli (213 r. po Chr.) 
 • 2005 (Wrocław): Działalność budowlana Sewerów w Rzymie 
 • 2003 (Wrocław): Die römische Stadt Brigetio und ihre Munizipalaristokratie in den epigraphischen Quellen
 • 2002 (Poznań): Weterani w życiu starożytnego Mogontiacum (Germania superior) 
 • 2001 (Kolonia, RFN): Veteranen in den lateinischen Inschriften aus den Donauprovinzen des Römischen Reiches im 1.-3. Jh. n. Chr. 
 • 2001 (Svištov, Bułgaria): Roman Veterans in Novae 
 • 2000 (Rzeszów): Weterani w polityce rzymskiej schyłku Republiki (od Mariusza do Oktawiana) 
 • 1995 (Katowice): Weterani w życiu ekonomicznym prowincji naddunajskich Cesarstwa Rzymskiego 
 • 1994 (Poznań): Kulty religijne weteranów w Mezji Dolnej
III. Nagrody za działalność naukową
 • nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej (dwukrotnie, w 2006 i w 2010 r.)
IV. Udział w grantach badawczych
 • kierownictwo grantu KBN „Weterani w prowincjach naddunajskich w okresie wczesnego Cesarstwa Rzymskiego (I-III w. po Chrystusie)” (2002-2003)
 • udział w grancie zbiorowym „Transformacja świata rzymskiego za panowania Flawiuszy” (kierownik prof. dr hab. Leszek Mrozewicz) (2008-2011)