dr Anna Tatarkiewicz Drukuj

 /biogram w toku aktualizacji/

 dr Tatarkiewicz Anna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adiunkt

w Zakładzie Historii Społeczeństw Antycznych IH UAM

Wykształcenie: 

2000-2005: studium doktoranckie na Wydziale Historycznym UAM

1995-2000: studia. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Historyczny - kierunek: Historia

2010-2011: studia podyplomowe ‘Menedżer projektów badawczych’, Wydział Fizyki UAM

 Publikacje

 • Życie religijne w Ostii antycznej, Poznań 2009
 • Ciąża, poród i połóg  pod opieką rzymskich , [w:] W kręgu religii śródziemnomorskich, red. K. Kochańczyk-Bonińska, L. Misiarczyk, Warszawa 2015, s. 57-70
 • Konkubina cesarza Wespazjana – Paene iustae uxoris loco, [w:] Kobiety i władza w czasach dawnych, red. B. Czwojdrak, A. A Kluczek, Katowice 2015, s. 45-50
 • Kult Mitry w Cesarstwie Rzymskim. Dotychczasowe badania, nowe odkrycia i interpretacje, Klio-Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski, 30,  2015, s. 113-123
 • In search of Auctoritas et Maiestas – the Flavian Dynasty and Religions, Electrum. Journal of Ancient History 21, 2014, s. 117-133
 • Publiusz Lucyliusz Gamala. Kapłan, urzędnik i dobroczyńca, [w:] W kręgu ikon władzy, ludzi oraz idei świata starożytnego, red. A. Bartnik, W. Kaczanowicz, A. A. Kluczek, N. Rogosz, Katowice 2014
 • Childbirth under the Care of a Midwife in Rome. The Ideal of Soranus and the Reality of Inscriptions. An Outline of the Problem,  [w:] Society and religions. Studies in Greek and Roman History, vol. 4: The Roman Empire in the Light of Epigraphical and Normative Sources, red. K. Kłodziński, Sz. Olszaniec, P. Wojciechowski, M. Pawlak, K. Królczyk, A. Tatarkiewicz,  Toruń 2013,  s. 127-151
 • Munigua. Kilka uwag dotyczących rozwoju urbanistycznego miasta od czasu Flawiuszy, [w:] Świat starożytny. Państwo i społeczeństwo, red. R. Kulesza, M. Stępień, E. Szabat, M. Daszuta, Warsaw 2013, s. 384-392
 • Caenis. Augusta in all but name [w:] Leadership in Antiquity: Langauge - Institutions – Representations, Classica Cracoviensia XV, 2012, s. 223-229
 • Higiena i pielęgnacja noworodka w starożytnym Rzymie. Rady Soranosa z Efezu , [w:] Czystość i brud. Higiena w starożytności, red. W. Korpalska, W. Ślusarczyk, Toruń 2013, s. 49-62
 • Munigua. Some Remarks Concerning the Monumentalisation of the Town since the Reign of the Flavian Dynasty, [w:] Studia Lesco Mrozewicz ab Amicis et Discipulis dedicata, ed. S. Ruciński, K. Balbuza, K. Królczyk, Poznań 2011, s. 417-425
 • Flawiusze i ‘kulty egipskie’ na Polu Marsowym. Zarys problem, [w:] Studia Flaviana, red. L. Mrozewicz, Poznań 2010, s. 119-142
 • „Kaiserkult”. Augustus-Roma-Tempel auf dem Forum von Ostia, [w:] Haec mihi in animis vestris templa. Studia Classica in Memory of Professor Lesław Morawiecki, red. P. Berdowski, B. Blahaczek, Rzeszów 2007 [2008], s. 205-211
 • Święta związane z portowym charakterem Ostii [w:] Grecy, Rzymianie i ich sąsiedzi, red. K. Nawotka, M. Pawlak, Wrocław 2007 (Antiquitas XXIX), s. 481-497
 • Sanctuaries and the cult of Mithra in Ostia, [w:] Trade roads and peregrines tracks as factor of integration. Sanctuaries and cult, red. J. Kmieciński, M. Olędzki, K. Nadkański, Łódź 2004, s. 69-88
 • Świątynia w przestrzeni miejskiej Ostii, [w:] Miasto w starożytności. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Poznań 19-21 września 2002, red. L. Mrozewicz, K. Balbuza, Poznań 2004, s. 359-379
 • The Temple in the Urban Space of Ostia, Eos XC, 1, 2003, s. 112-122


Stypendia

 

 • Niemcy: Kilonia, 2015 (wrzesień), stypendium Christian-Albrecht-Universität
 • Niemcy: Kilonia, 2014 (wrzesień), stypendium Christian-Albrecht-Universität
 • Włochy: Rzym, stypendium Fundacji Lanckorońskich, 2009 (listopad)
 • Niemcy: Kilonia, 2007 (wrzesień), stypendium Christian-Albrecht-Universität
 • Włochy: Rzym, stypendium Fundacji Lanckorońskich, 2005 (listopad)
 • Szwajcaria: stypendium Uniwersytetu we Fryburgu, 2004-2005 (październik-czerwiec)
 • Francja: Université Marc Bloch w Strasburgu, 2004 (lipiec)
 • Włochy: Rzym, stypendium Rządu Włoskiego, 2002 (kwiecień-lipiec)
 • Niemcy: Frankfurt am Main, stypendium Römisch-Germanische Kommission, 2001 (sierpień/wrzesień)
 • Francja: Paryż, Uniwersytet Paris IV Sorbonne, stypendium Rządu Francuskiego, 1999 (listopad/grudzień)

Udział w konferencjach i sympozjach naukowych:

 • Osieki, 11-13 maja 2015, konferencja Medycyna i Religie, wygłoszenie referatu: Bogowie i medycyna w służbie kobiet w okresie gallo-rzymskim
 • Wrocław, 15-16 kwietnia 2015, konferencja: „Rzymski Zachód od Augusta do upadku Cesarstwa”, wygłoszenie referatu: Kult Mitry w Ostii na przełomie II i III wieku n.e
 • Toruń, 3-4 kwietnia 2014, konferencja: „Maria Jaczynowska. Historyk świata antycznego”; wygłoszenie referatu: Kult Mitry w Rzymie-najnowsze odkrycia, nowe interpretacje
 • Warszawa, 18 listopada 2013, konferencja: „Religie w świecie Śródziemnomorskim”, wygłoszenie referatu: Poród pod opieką bogów rzymskich
 • Bydgoszcz, 12-13 września 2013, konferencja: „Czystość i brud w starożytności”, wygłoszenie referatu: Higiena i pielęgnacja noworodka w starożytnym Rzymie
 • Rybnik 2013, konferencja: „Kobieta i władza w czasach dawnych”, wygłoszenie referatu: Konkubina cesarska – wybrane przykłady kobiet z kręgu władzy
 • Ustroń 22-24 września 2011 - W kręgu ikon władzy, ludzi oraz idei świata starożytnego"; wygłoszenie referatu: Kapłan – urzędnik-dobroczyńca. Kariera Publiusza Lucyliusza Gamali
 • Poznań 14-15 marca 2007 – konferencja „Idy marcowe 2050 lat później”
 • Wrocław 21-23 września 2005: udział w konferencji „Grecy, Rzymianie i ich sąsiedzi" organizowanej przez Komisję Starożytną PTH; wygłoszenie referatu: Rytm życia religijnego. Święta związane z portowym charakterem Ostii
 • Wrocław, grudzień 2003: Udział w międzynarodowej konferencji „Elite in Greek and Roman Antiquity" we Wrocławiu; wygłoszenie referatu: Le sacerdote, magistrat, bienfaiteur. Quelques exemples choisi de l’Asie Mineure
 • Poznań 19-21 września 2002: udział w konferencji i wygłoszenie referatu Świątynia w przestrzeni miejskiej Ostii na konferencji „Miasto w Starożytności", organizowanej przez Komisję Starożytną PTH
 • Svištov / Novae ( Bułgaria) 11-15 września 2001: wygłoszenie referatu Soldats et le culte de Mithra dans les provinces: Mesie Superieure, Mesie Inferieure et Dacie à la lumière des inscriptions na konferencji Novae and the Roman Limes on the Lower Danube from Vespasian to Diocletian
 • Rzeszów, 12-14 września 2000: wygłoszenie referatu Mitraizm a władza cesarska w Rzymie na konferencji „Ideologia i propaganda w starożytności", organizowanej przez Komisję Starożytną PTH

Nagrody i wyróżnienia

 

2014 - Nagroda Rektora III stopnia za osiągnięcia w pracy organizacyjnej

2011 - Nagroda Rektora III stopnia za osiągnięcia w pracy organizacyjnej

2010 - Nagroda Rektora III stopnia za osiągnięcia w pracy naukowej