Fontes Historiae Antiquae Drukuj

more about helvetica, ailment sans-serif">Seria

physician helvetica, sans-serif; color: #990000">FONTES HISTORIAE ANTIQUAE

 

pod redakcją Leszka Mrozewicza i Marii Musielak

Wydawnictwo Naukowe UAM

 


 1. Uchwała senatu rzymskiego w sprawie Gnejusza Pizona ojca (Senatus consultum de Cn. Pisone patre), przekł. zbiorowy pod red. T. Fabiszak, Poznań 1998
 2. Uchwała senatu rzymskiego w sprawie uhonorowania zasług Germanika Cezara (Tabula Siarensis. Senatus consultum de honoribus meritis Germanici Caesaris), przekł. zbiorowy pod red. T. Fabiszak, Poznań 2001
 3. List świętego Augustyna do Fabioli (Epistola Sancti Augustini ad Fabiolam), przekł. i komentarz J. Pudliszewski, Poznań 2002
 4. Plutarch, O Izydzie i Ozyrysie (Plutarchus, De Iside et Osiride), przekł., wstęp i objaśnienia A. Pawlaczyk, Poznań 2003
 5. Kasjusz Dion, Mowa Mecenasa (Cassius Dio Cocceianus, Oratio Maecenatis), przekł. i komentarz M. Stuligrosz, P. Sawiński, Poznań 2004
 6. Spór o ołtarz Wiktorii w Kurii Rzymskiej (De ara Victoriae in Curia Romana litigium), przekł. i objaśnienia P. Nowak OFM, Poznań 2005
 7. Julian Apostata, List do rady i ludu ateńskiego (Imperatoris Iuliani Epistula ad Curiam et Populum Atheniensem), przekł., wstęp i objaśnienia, A. Pająkowska, Poznań 2006
 8. Tablica z Heby. Wniosek konsulów Waleriusza i Aureliusza w sprawie uhonorowania zasług Germanika Cezara (Tabula Hebana. Rogatio Valeria Aurelia de honoribus meritis Germanici Caesaris), przekł. T. Fabiszak, P. Sawiński, konsultacja M. Stuligrosz, komentarz J. Wiewiorowski, Poznań 2006
 9. Edykt Dioklecjana o cenach towarów wystawionych na sprzedaż (Edictum Diocletiani de preetis rerum venaliu), przekł., wstęp i opracowanie A.P. Barańscy, P. Janiszewski, Poznań 2007
 10. doc Publiusz Korneliusz Tacyt, Germania (P. Cornelius Tacitus, Germania), przekład Tomasz Płóciennik, wstęp i komentarz Jerzy Kolendo, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2008 (Fontes Historiae Antiquae X), 207 s., 16 ilustracji, mapa
 11. Plutarch, O tym, co jest bardziej pożyteczne - woda czy ogień (Plutarchus, Aquane an ignis utilior), przekł., wstęp i objaśnienia M. Stuligrosz, Poznań 2008
 12. O rzeczach poświęconych (zmarłym) i kosztach pochówku oraz jak należy zorganizować pogrzeb. O grzebaniu zmarłych i budowie grobowca. O zbezczeszczonym grobie (De religiosis et sumptibus funerum et ut funus ducere liceat. De mortuo inferendo et sepulchro aedificando. De sepulchro violato), przekł., wstęp i objaśnienia J. Pudliszewski, Poznań 2009
 13. Julian Apostata, Misopogon, czyli nieprzyjaciel brody (Imperatoris Iuliani Misopogon), przekł., wstęp i objaśnienia A. Pająkowska, Poznań 2010
 14.  Pseudo-Kallistenes, Romans o Aleksandrze (Pseudo-Callisthenes, Historia Alexandri Magni), przekł., wstęp i objaśnienia K. Nawotka, Poznań 2010
 15. Germanik Juliusz Cezar, Aratea (Germanicus Iulius Caesar, Aratea), przekład, wstęp i komentarz E. Bielecka, Poznań 2010
 16. ... 
 17. Sekstus Aureliusz Wiktor, Zarys historii cesarzy od Augusta Oktawiana, czyli od końca dzieła Tytusa Liwiusza aż do dziesiątego konsulatu augusta Konstancjusza i trzeciego konsulatu cezara Juliana (Sexti Aurelii Victoris, Historiae Abbreviatae ab Augusto Octaviano, id est a fine Titi Livii usque ad consulatum decimum Constantii Augusti et Iuliani Caesaris tertium), przekład, wstęp, komentarz I. Lewandowski, Poznań 2010 
 18. Pseudo Hyginus, O wytyczaniu obozów (Pseudo-Hygini, De metatione castrorum), przekład, wstęp i objaśnienia K. Królczyk, I. Łuć, Poznań 2010
 19. Kasjusz Dion, Ksiegi Flawijskie (Historia rzymska LXV-LXVII), (Cassius Dio Cocceianus, Libri Flaviani (Historia Romana LXV-LXVII)), przekład M. Kaźmierska, D. Latanowicz-Domecka, pod red. S. Dworackiego, wstęp i komentarz L. Mrozewicz, Poznań 2011
 20. Marek Tulliusz Cyceron, Status sprawiedliwościowy względny (O wyszukiwaniu argumentów I 14-15; II 62-109), Marcus Tullius Cicero, Constitutio Iuridicalis assumptiva (De inventione I 14-15; II 62-109), przekład, wstęp, komentarz M. Grelka, Poznań 2011

 21. Pochwała Turii - rzymska mowa pogrzebowa ku czci żony (Laudatio Turiae - Funebris oratio uxori dedicata),  wprowadzenie, przekład, komentarz M. Jońca, Poznań 2011

 22. Julian Apostata, List do filozofa Temistiosa (Imperatoris Iuliani, Epistula ad philosophum Themistium), wstęp, przekład i objaśnienia, A. Pająkowska, Poznań 2011

 23. Orfeusza Kerygmata o kamieniach, Sokratesa i Dionizjusza o kamieniach (Orphei lithica Kerygmata, Socratis et Dionysii de lapidibus), przekład, wstęp i objaśnienia A. Ryś, Poznań 2012

 24. Julian Apostata przeciw Galilejczykom (Imperatoris Iuliani contra Galilaeos), przekład, wstęp i objaśnienia, A. Pająkowska, Poznań 2012

 25. Aulus Gelliusz, Noce attyckie 2.24. O dawnej oszczędności i o starożytnych ustawach dotyczących wydatków (Aulus Gellius, Noctes Atticae 2.24. De vetere parsimonia deque antiquis legibus sumptuariis), przekład A.R. Jurewicz, M. Piechocka-Kłos, wstęp M. Piechocka-Kłos, kom. A.R. Jurewicz, Poznań 2012
 26. ...
 27. Julian Apostata, Cesarze (Imperatoris Iuliani, Caesares), przekład, wstęp i komentarz A. Pająkowska, Poznań 2013
 
« poprzedni artykuł