Zaproszenie na konferencję Drukuj

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Komisja Historii Starożytnej Polskiego Towarzystwa Historycznego i Zakład Historii Społeczeństw Antycznych Instytutu Historii UAM

mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję starożytniczą pt. Pamięć i niepamięć w świecie starożytnym – świat starożytny w pamięci i niepamięci. Termin konferencji jest planowany na 20–22 września 2017 r.

Tytuł konferencji nawiązuje do historii opowiedzianej przez Senekę (Sen. Ben. 5.25.2). Pewnego razu dawny przyjaciel Tyberiusza, krótko po objęciu przez tegoż władzy, zadał mu pytanie, które rozpoczynało słowo „Meministi” („czy pamiętasz…?”). Cesarz szybko mu przerwał i odparł krótko – „non memini… quid fuerim” („nie pamiętam… kim byłem”). Komentarz Seneki do tej sytuacji brzmi: „optanda erat oblivio”. Życzeniem cesarza było zapomnieć.

Pamięć i niepamięć funkcjonowały w starożytności, podobnie jak dziś, na dwóch przeciwległych biegunach ludzkiej świadomości i działań. Obydwa wymiary kultury starożytnej, współistniejąc obok siebie, wzajemnie się przeplatały. Studia nad pamięcią, z racji szerokiego spektrum zjawisk kulturowych, których dotyczą, integrują badaczy reprezentujących wiele dyscyplin naukowych. Z racji swojej dużej popularności memory studies awansowały do najważniejszych obecnie obszarów badań historycznych. Chcemy zaproponować kolejne spojrzenie na to wieloaspektowe zagadnienie, w różnych jego przejawach – społecznym (indywidualnym, zbiorowym) i kulturowym. Zachęcamy do refleksji nad pamięcią i niepamięcią z różnych perspektyw, zarówno czasowych, jak i tematycznych, przy podejściu interdyscyplinarnym, nie tylko w optyce świata starożytnego jako takiego, ale również z perspektywy recepcji i dziedzictwa kulturowego.

 

Łączymy wyrazy szczerego szacunku,

Przewodnicząca Komisji Starożytnej przy PTH

prof. UAM dr hab. Maria Musielak

 

 

Sekretarz Komisji Starożytnej przy PTH

Wiceprezes Poznańskiego Oddziału PTH

dr hab. Katarzyna Balbuza

Komitet organizacyjny Konferencji:

prof. UAM dr hab. Maria Musielak

dr hab. Katarzyna Balbuza

dr hab. Krzysztof Królczyk

dr Anna Tatarkiewicz

 

mgr Roman Deiksler

lic. Aneta Liwerska

mgr Mateusz Raszyński

mgr Daniel Zioła