Cyrkularz nr 1 Drukuj

Poznań, dn. 27 października 2016 r.

 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA STAROŻYTNICZA

 

M E M I N I S T I ?

PAMIĘĆ I NIEPAMIĘĆ W ŚWIECIE STAROŻYTNYM

- ŚWIAT STAROŻYTNY W PAMIĘCI I NIEPAMIĘCI

Poznań, 20–22 września 2017 r. 

 

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Komisja Historii Starożytnej Polskiego Towarzystwa Historycznego

i Zakład Historii Społeczeństw Antycznych Instytutu Historii UAM

mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję starożytniczą pt. Pamięć i niepamięć w świecie starożytnym – świat starożytny w pamięci i niepamięci. Termin konferencji jest planowany na 20–22 września 2017 r.

Tytuł konferencji nawiązuje do historii opowiedzianej przez Senekę (Sen. Ben. 5.25.2). Pewnego razu dawny przyjaciel Tyberiusza, krótko po objęciu przez tegoż władzy, zadał mu pytanie, które rozpoczynało słowo „Meministi” („czy pamiętasz…?”). Cesarz szybko mu przerwał i odparł krótko – „non memini… quid fuerim” („nie pamiętam… kim byłem”). Komentarz Seneki do tej sytuacji brzmi: „optanda erat oblivio”. Życzeniem cesarza było zapomnieć.

Pamięć i niepamięć funkcjonowały w starożytności, podobnie jak dziś, na dwóch przeciwległych biegunach ludzkiej świadomości i działań. Obydwa wymiary kultury starożytnej, współistniejąc obok siebie, wzajemnie się przeplatały. Studia nad pamięcią, z racji szerokiego spektrum zjawisk kulturowych, których dotyczą, integrują badaczy reprezentujących wiele dyscyplin naukowych. Z racji swojej dużej popularności memory studies awansowały do najważniejszych obecnie obszarów badań historycznych. Chcemy zaproponować kolejne spojrzenie na to wieloaspektowe zagadnienie, w różnych jego przejawach – społecznym (indywidualnym, zbiorowym) i kulturowym. Zachęcamy do refleksji nad pamięcią i niepamięcią z różnych perspektyw, zarówno czasowych, jak i tematycznych, przy podejściu interdyscyplinarnym, nie tylko w optyce świata starożytnego jako takiego, ale również z perspektywy recepcji i dziedzictwa kulturowego.

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie do dnia 15 marca 2017 r. zgłoszeń tematów oraz abstraktów wystąpień* (maks. 1500 znaków) na tematy związane z problematyką konferencji na adres: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub drogą tradycyjną na adres:

Zakład Historii Społeczeństw Antycznych

Instytut Historii UAM

ul. Umultowska 89d

61-614 Poznań 

 

Informację o zakwalifikowaniu referatu na konferencję otrzymają Państwo drogą mejlową. Komunikaty dotyczące konferencji, jak również abstrakty, będą ogłaszane na stronie internetowej Zakładu Historii Społeczeństw Antycznych (www.zhsa.amu.edu.pl). Planujemy publikację referatów w formie książkowej (wybór języka zależy od autora tekstu). Opłata wpisowa została wstępnie oszacowana na 350,00 zł. (pracownicy naukowi) i 300,00 zł. (doktoranci) i obejmuje wyżywienie w trakcie konferencji (obiady, poczęstunek w przerwach obrad, bankiet) oraz przygotowanie publikacji do druku. Pozostałe koszty (dojazd oraz noclegi) pokrywają uczestnicy konferencji. Miejscem obrad będzie nowy gmach Wydziału Historycznego UAM (Collegium Historicum), ul. Umultowska 89d, 61-614 Poznań.

 

Łączymy wyrazy szczerego szacunku,

Przewodnicząca Komisji Starożytnej przy PTH

prof. UAM dr hab. Maria Musielak

 

 

Sekretarz Komisji Starożytnej przy PTH

Wiceprezes Poznańskiego Oddziału PTH

dr hab. Katarzyna Balbuza

Komitet organizacyjny Konferencji:

prof. UAM dr hab. Maria Musielak

dr hab. Katarzyna Balbuza

dr hab. Krzysztof Królczyk

dr Anna Tatarkiewicz

 

lic. Roman Deiksler (Przewodniczący Amici Antiquitatis–Sekcji Starożytnej SKNH IH UAM)

lic. Aneta Liwerska

mgr Mateusz Raszyński

mgr Daniel Zioła* Prosimy o określenie charakteru wystąpienia: referatu (20 min.) lub komunikatu (10 min.).