Roman Deiksler Drukuj


Roman
Doktorant w Zakładzie Historii Społeczeństw Antycznych IH UAM

Były Przewodniczący Sekcji Starożytnej Studenckiego Koła Historyków im. Gerarda Labudy.

Pracę licencjacką (pt. Wojna i zwycięstwo w Rzymie Flawiuszy - świadectwo monet) oraz pracę magisterską (pt. Prosopographia Iudaica. Namiestnicy Judei przed pierwszym powstaniem żydowskim) napisał pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Katarzyny Balbuzy. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą postawie Żydów w prowincji Judei względem okupacji rzymskiej.

 

 

 

 

Zainteresowania naukowe:

  • historia starożytnego Izraela,
  • chrześcijaństwo,
  • numizmatyka rzymska.