Konferencja 90 LAT KATEDRY HISTORII STAROŻYTNEJ NA UNIWERSYTECIE W POZNANIU Drukuj
  • visit web sans-serif">Konferencja « Kult panującego w starożytności »Historia starożytna w Polsce 1919-2009. Poznań, 2-3 grudnia 2009 
  • z cyrkularza: Jesienią 2009 roku przypadła okrągła, dziewięćdziesiąta rocznica powołania do życia na nowo utworzonym Uniwersytecie w Poznaniu Katedry Historii Starożytnej - pierwszej w Odrodzonej Polsce. Jej twórcą i pierwszym kierownikiem był profesor Ludwik Piotrowicz, który w lipcu 1919 roku przyjął zaproszenie władz Uniwersytetu Poznańskiego do objęcia kierownictwa Katedry. Ludwik Piotrowicz był jednym z najwybitniejszych polskich historyków starożytności. Zakład Historii Społeczeństw Antycznych Instytutu Historii UAM, spadkobierca i kontynuator kierowanej przez L. Piotrowicza Katedry Historii Starożytnej, postanowił uczcić ten jubileusz poprzez zorganizowanie okolicznościowej konferencji pt. «Kult panującego w starożytności». Historia starożytna w Polsce 1919-2009. Pierwsza część tytułu ma charakter symboliczny i jest przywołaniem wybitnej pracy Profesora Ludwika Piotrowicza („Kult panującego w starożytności”, Poznań 1922; wydanie II, Poznań 2006), opublikowanej w poznańskim okresie Jego działalności. Wielki Uczony podjął w niej po raz pierwszy na polskim gruncie tematykę wówczas całkowicie u nas nieznaną, a dziś niezwykle popularną, tj. problem ubóstwienia osoby panującego w czasach starożytnych. W roku 2009 przypadnie także piąta rocznica śmierci Profesora Lesława Morawieckiego, wybitnego znawcy dziejów idei i religii świata antycznego, badacza, który zaszczepił w polskiej historiografii pojęcie « władzy charyzmatycznej ». Część druga tytułu dotyczy z kolei naszej refleksji nad dziejami polskich badań starożytniczych, od ich początków u zarania polskiej niepodległości, aż po dzień dzisiejszy. Konferencję pragnęlibyśmy dedykować pamięci obu wybitnych Uczonych. Obrady konferencji toczyły się w dniach 2-3 grudnia 2009 r. w obrębie dwóch zasadniczych problemów: 1. «Kult panującego w starożytności»: władza a kult religijny w świecie grecko-rzymskim, 2. Badania nad dziejami starożytnymi w Poznaniu i innych ośrodkach akademickich w Polsce – od roku 1919 po dzień dzisiejszy. Swój udział zgłosili uczeni reprezentujący najważniejsze ośrodki naukowe z całej Polski, w których uprawiane są badania nad starożytnością. Obok gospodarzy pojawili się badacze z Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Kielc, Krakowa, Lublina, Rzeszowa, Torunia, Warszawy, Wrocławia i Zielonej Góry. Wygłoszone referaty zostały następnie opublikowane w tomie pokonferencyjnym, który stanowi trwałą pamiątkę poznańskiego spotkania polskich historyków starożytności.
  • Zorganizowana przez Zakład Historii Społeczeństw Antycznych IH UAM konferencja wpisała się w cykl uroczystości upamiętniających dziewięćdziesiątą rocznicę utworzenia Uniwersytetu Poznańskiego w 1919 r. Rozpoczęły się one wiosną przyszłego 2009 roku, zakończyły zaś w grudniu 2009 r.