Historia starożytna - wykład Drukuj

  PODRĘCZNIKI (do wyboru)

 

WPROWADZENIE

L. Mrozewicz, Historia powszechna. Starożytność, Poznań 1999, 2001, 2008

M. Beard, J. Henderson, Kultura antyczna, przeł. G. Muszyński, Warszawa 1997 

W. Schuller, Wprowadzenie do studium historii starożytnej, Warszawa 1997

Vademecum Historyka starożytnej Grecji i Rzymu, pod red. E. Wipszyckiej, Warszawa 2001

 

PRACE OGÓLNE

M. Jaczynowska, D. Musiał, M. Stępień, Historia starożytna, Warszawa 1999

A. Ziółkowski, Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 2009

 

GRECJA

J.K. Davies, Demokracja w Grecji klasycznej, Warszawa 2003

M. H. Hansen, Demokracja ateńska w czasach Demostenesa, Warszawa 1999

M.H. Hansen, Polis. Wprowadzenie do dziejów greckiego miasta-państwa w starożytności, Warszawa 2011 

W. Lengauer, Grecja okresu archaicznego i klasycznego, Warszawa 1999

O. Murray, Narodziny Grecji, Warszawa  2004

D. Musiał, Świat grecki od Homera do Kleopatry, Warszawa 2009

F.W. Walbank, Świat hellenistyczny, Warszawa 2003

E. Wipszycka , B. Bravo, Historia starożytnych Greków, t. I: Do końca wojen perskich, Warszawa 1988

E. Wipszycka, B. Bravo, M. Węcowski, A. Wolicki, Historia starożytnych Greków, t. II: Okres klasyczny, Warszawa 2009 

E. Wipszycka , B. Bravo, Historia starożytnych Greków, t. III: Okres hellenistyczny, Warszawa 22010 (wydanie poprawione i poszerzone)

 

RZYM

G. Alföldy, Historia społeczna starożytnego Rzymu, Poznań 2003

K. Bringmann, Historia republiki rzymskiej, Poznań 2010 

A. Cameron, Późne Cesarstwo Rzymskie, Warszawa 2005

M. Cary, H.H. Scullard, Dzieje Rzymu, t. I-II, Warszawa 1992, 2000

M. Crawford, Rzym w okresie Republiki, Warszawa 2004

P. Heather, Upadek Cesarstwa Rzymskiego, Poznań 2006

M. Jaczynowska, M. Pawlak, Starożytny Rzym, Warszawa 2008

C. Wells, Cesarstwo Rzymskie, Warszawa 2004

A. Ziółkowski, Historia Rzymu, Poznań 2004