In Memoriam Drukuj

   

prof. Jerzy Kolendo

 

  • (z nekrologu) w dniu 6 listopada 2011 r. zmarł prof. Géza Alföldy, światowej sławy uczony, wybitny badacz dziejów rzymskich, genialny epigrafik.
http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/philosophie/zaw/sag/alfoeldy.html
alfoeldy_g

 

W Zmarłym straciliśmy naszego wielkiego Mistrza i Przyjaciela, inspiratora i protektora naszych badań. Prof. Géza Alföldy w roku 1992, jako visiting professor na naszym Uniwersytecie, swymi wykładami i seminariami wzbudził wielki entuzjazm wśród studentów. Jego książka „Römische Sozialgeschichte” stała się podstawowym i pierwszym niemarsksistowskim podręcznikiem do dziejów rzymskich na gruncie polskim. Doczekała się ona aż czterech wydań; ostatnie ukazało się na dwa miesiące przed śmiercią Profesora. Na zaproszenie prof. Gézy Alföldy’ego liczne grono pracowników naukowych UAM przebywało na pobytach stypendialnych w Heidelbergu. Wielu dzięki Niemu poznało Rzym, wielu też dzięki Jego mecenatowi weszło do międzynarodowego środowiska naukowego. Do ostatnich dni żywo interesował się naszym ośrodkiem.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci!

  Pracownicy ZHSA

alfoldyg02

   Autor:Zsolt Visy 

 

  • W 2008 roku zmarł Profesor Józef Wolski...

  nekrolog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

  • W dniu 21 lutego 2008 roku w Toruniu zmarła Profesor Maria Jaczynowska...

  13 Prof. Maria Jaczynowska UMK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Maria Jaczynowska na sesji plenarnej konferencji pt. 90 lat katedry historii starożytnej na Uniwersytecie w Poznaniu. Sala Lubrańskiego UAM, Collegium Minus, ul. H. Wieniawskiego 1, Poznań

 

  • W styczniu 2008 roku zmarł profesor Tadeusz Zawadzki...

Leszek Mrozewicz, Prof. TADEUSZ ZAWADZKI - wspomnienie (MEANDER 3-4, 2006) 

 

ProfesorZawadzki

Profesor Tadeusz Zawadzki - biogram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • W dniu 04 maja 2007 r. we Wrocławiu zmarł Profesor dr hab. Tadeusz Kotula, doctor honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu. 22 XII 1923 - 04 V 2007

  Tadeusz Kotula.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  kotula

Rektor i Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dziekan i Rada Wydziału Historycznego uprzejmie informują, że uroczystość wręczenia dyplomu Doktora Honoris Causa Naszej Almae Matris śp. Profesorowi Tadeuszowi Kotuli (22 XII 1923 - 04 V 2007) znakomitemu historykowi starożytności odbyła się we Wrocławiu, w dniu 13 marca 2007 r.

Wykład prof. Tadeusza Kotuli, który został wygłoszony na uroczystości wręczenia tytułu.