Seminaria doktorskie Drukuj
  • 7 marca 2012 r., godz. 16.00, Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie. Wystąpiła mgr Marta Filipczak (UKW). Temat: Kulty staroitalskie w tradycji rzymskiej.

  • 18 listopada 2011 r., godz. 16.00, Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie. Mgr Piotr Jagła (UAM). Temat: Rola kobiet z najbliższej rodziny w polityce religijnej Filipa II Macedońskiego. 

  • 25 maja 2011 r., godz. 14.30, Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie. Wystąpili mgr Dorota Latanowicz, z referatem: Aurea Roma:obraz miasta Rzymu przełomu er w literaturze antycznej oraz mgr Michał Duch: Gospodarcza rola armii rzymskiej w Mezji Dolnej (ze szczególnym uwzględnieniem stemplowanej ceramiki budowlanej).
  • 30 marca 2011 r., godz. 14:30 w Instytucie Kultury Europejskiej w Gnieźnie. Mgr Emilia Twarowska-Antczak (UKW). Temat  wystąpienia: "Od lex Iulia municipalis do flawijskich leges municipales. Rozwój rzymskiej administracji municypalnej w okresie od Cezara do Domicjana".
  • 17 listopada 2010 r., godz. 14.00, Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie. Mgr Roch Lissowski. Temat: Miasta greckie na południu Italii wobec podboju rzymskiego.
  • 14 października 2010, godz. 14.00, Collegium Historicum UAM (sala 118). Mgr Zofia Kaczmarek wygłosiła referat, pt.: Kontakty gospodarcze Cesarstwa Rzymskiego z europejską częścią Barbaricum w świetle znajomości tkactwa na obszarach na północ od Dunaju (I - początek V wieku naszej ery) - wstępne tezy.
  • 27 maja 2010 r., godz. 14.00, Collegium Hisoricum UAM (sala 306). Dr Krzysztof Królczyk wygłosił referat pt. Sewer Aleksander i Ardaszir I. Pierwsze starcie Imperium Romanum z sasanidzką Persją.
  • 16 czerwca 2009 r., godz. 16.00, Collegium Historicum UAM (sala 306). Mgr Mariusz Ciesielski (UKW). Temat: Starożytna Germania i Germanie w polskiej historiografii XIX i XX w.
  • 6 listopada 2008 r., godz. 16:00, Collegium Historicum UAM (sala 118). Mgr Dorota Latanowicz - Domecka wygłosiła referat pt. Aurea Roma. Obraz miasta Rzym przełomu er - studium nad socjologią przestrzeni.