Start Projekty badawcze

Projekty badawcze

AKTYWNE

 1. Własności lokalizacyjne fal spinowych w planarnych kryształach i kwazikryształach magnonicznych, NCN, ETIUDA 5 (10.2017 - 09.2018), UMO-2017/24/T/ST3/00173, (81 676 PLN), kierownik: mgr J. Rychły,
 2. Modyfikacja oddziaływań między magnonami i fononami w periodycznych nanostrukturach przez odpowiedni dobór parametrów strukturalnych i materiałowych, NCN, OPUS11 (2017-2019), UMO-2016/21/B/ST3/00452, (999 980 PLN), kierownik dr hab. J. W. Kłos (we wspołpracy z ZFK - prof. S. Mielcarek),
 3. Metasel -  Teoretyczny opis kwasi-objętościowych struktur dla przyszłych wielofunkcyjnych urządzeń fotonicznych I mikrofalowych, NCN, Opus9 (2016-2019), UMO-2015/17/B/ST3/00118, (896 877 PLN), kierownik: dr A. Serebryannikov,
 4. Dofinansowanie kosztów zadań realizowanych w projekcie międzynarodowym współfinansowanym w ramach programu HORYZONT 2020 (MSCA-RISE) (kwota dofinansowania 73 417 PLN, na lata 2017-2018),
 5. "Premia na Horyzoncie" - MNiSW Umowa nr 328712/PnH/2016 z dnia 22.11.2016 na działania wspomagające uczestnictwo Jednostki w europejskim programie ramowym (2016-2019, kwota dofinansowania 427 096 PLN), kierownik prof. M. Krawczyk,
 6. MagIC - Magnonics, Interactions and Complexity: a multifunctional aspects of  spin wave dynamics, Horyzont2020, MSCA-RISE-2014: Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE), (2015-2019), GA no. 644348, (kwota dofinansowania na UAM 324 000 EUR), kierownik prof. M. Krawczyk,
 7. MagnoWa - Fale spinowe w nano-strukturach magnonicznych, NCN, SONATA BIS 2 (2013-2018), UMO-2012/07/ST3/00538 (1 499 000.00PLN), kierownik: prof. M. Krawczyk,

ZAKOŃCZONE

 1. Nowe własności falowe w nanostrukturach magnetycznych,  Grant na granty, MNiSW (2014), decyzja Nr 3167/GG HORYZONT2020/2014/0, (30 000 PLN),
 2. Nowe własności falowe w nanostrukturach magnetycznych,  Grant na granty, MNiSW (2012-2013), decyzja Nr 2614/GG 7. PR UE/2012/0, (30 000 PLN),
 3. NoWaPhen - Novel wave phenomena in magnetic nanostructures, 7PR UE People Marie Curie Actions (2010-2014), nr: 247556,
  budżet UAM: 72 000 EUR),
 4. MAGNONICS: Mastering magnons in magnetic meta materials, nr: CP-FP  228673; 7PR UE Cooperation Theme, NMP (2009-2012),
  (budżet UAM: 251 880 EUR),
 5. Grant z MNiSW dofinansowujący projekt DYNAMAG, MNiSW (2009-2012), decyzja nr 1273/7.PR UE/2009/7 z dnia 10 grudnia 2009, (258 304 PLN),
 6. DYNAMAG: Advanced computational studies of dynamic phenomena in magnetic Nano-materials  7PR UE Cooperation Theme NMP  (2009-2012), nr CP FP 233552, (budżet UAM: 187 400 Euro),