Informacie o naszym Zakładzie

Zakład Fizyki Mezoskopowej jest stosunkowo młodym, dynamicznie rozwijającym się zakładem. Zespół specjalizuje się głównie w teoretycznych badaniach transportu elektronowego i spinowego w różnego typu nanostrukturach, takich jak molekuły, kropki kwantowe, nanorurki węglowe, zawory spinowe, czy też grafen. Są to układy intensywnie badane w wiodących ośrodkach naukowych w świecie ze względu na potencjalne możliwości zastosowania w nanoelektronice, spintronice, czy też technologiach przechowywania i przetwarzania informacji.

Zakład Fizyki Mezoskopowej jest jednym z inicjatorów tej tematyki w Polsce. Najważniejsze wyniki badań naukowych prowadzonych w Zakładzie zostały opublikowane w wiodących czasopismach o renomie międzynarodowej, a za swoje badania członkowie Zakładu zostali wyróżnieni szeregiem nagród i stypendiów naukowych. Najważniejsze z nich to: Nagroda FNP, tzw. Polski Nobel, dla prof. J. Barnasia w 2009 roku, nagroda Elsevier SCOPUS-Perspektywy, nagrody Premiera za rozprawy doktorskie, stypendia FNP (Start i Kolumb), stypendium Fundacji im. A. von Humboldta, stypendium dla wybitnych młodych naukowców MNiSW, stypendium Polityki, stypendia Miasta Poznania, stypendia Fundacji UAM, wielokrotnie Nagroda Rektora UAM.

Zakład posiada także silną współpracę z wieloma ośrodkami naukowymi na świecie, warto tu wspomnieć grupy prof. A. Ferta i prof. P. Grunberga, laureatów Nagrody Nobla z 2007 roku za odkrycie efektu gigantycznego magnetooporu. Pracownicy Zakładu posiadają również duże doświadczenie w ubieganiu się o środki finansowe na badania naukowe oraz w prowadzeniu projektów badawczych.


Dlaczego warto pisać pracę w naszym Zakładzie

  • możliwość pracy nad ciekawym i aktualnym problemem naukowym
  • możliwość współfinansowania projektów naukowych z grantów krajowych i europejskich
  • możliwość wyjazdów na konferencje, warsztaty i staże naukowe
  • mozliwość poznania nowoczesnych, teoretycznych metod badawczych


Proponowane tematy prac magisterskich

W bieżącym roku akademickim proponujemy następujące tematy prac magisterskich.

Złącza materiałów grafeno-podobnych: własności transportowe
promotor:prof. dr hab. Józef Barnaś
Stany krawędziowe dwuwymiarowych izolatorów topologicznych
promotor:prof. dr hab. Józef Barnaś
Wykorzystanie prądów spinowych w elementach pamięci magnetycznych i spintronice
promotor:prof. dr hab. Józef Barnaś
Wpływ pola bozonowego na transport elektronowy w wieloterminalowych złączach hybrydowych
promotor:dr hab. Wojciech Rudziński
Spinowo-spolaryzowany transport elektronowy w obecności oddziaływania elektron-fonon w złączu tunelowym opartym na podwójnej kropce kwantowej
promotor:dr hab. Wojciech Rudziński
Zjawiska topologiczne w transporcie przez układy nanoskopowe
promotor:prof. UAM dr hab. Ireneusz Weymann
Dynamika i zależny od czasu transport w nanostrukturach
promotor:prof. UAM dr hab. Ireneusz Weymann
Quantum quench dynamics of correlated nanoscale systems
promotor:prof. UAM dr hab. Ireneusz Weymann
Efekty indukowane oddziaływaniami spin-orbita w grafenie
promotor:dr Anna Dyrdał

Praca może być realizowana w ramach projektu IUVENTUS PLUS.
Spinowy efekt Halla i indukowana prądem polaryzacja spinowa w grafenie i innych grafeno-podobnych kryształach dwuwymiarowych
promotor:dr Anna Dyrdał

Praca może być realizowana w ramach projektu IUVENTUS PLUS.
Indukowana prądem polaryzacja spinowa i spinowo-orbitalny moment siły w heterostrukturach półprzewodnikowych/półprzewodnikowych studniach kwantowych
promotor:dr Anna Dyrdał

Praca może być realizowana w ramach projektu IUVENTUS PLUS.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z promotorem pracy.

Dyżury pracowników

prof. dr hab. Józef Barnaś
poniedziałek od 12:00 do 13:30
czwartek od 11:00 do 12:30
dr Iwona Gościańska
czwartek od 11:00 do 13:00
dr hab. Wojciech Rudziński
wtorek od 13:00 do 14:00
czwartek od 13:00 do 14:00
prof. UAM dr hab. Ireneusz Weymann
poniedziałek od 13:30 do 14:30
czwartek od 11:00 do 12:00
dr Piotr Trocha
poniedziałek od 13:45 do 14:45
środa od 11:00 do 12:00
mgr Kacper Bocian
czwartek od 11:00 do 13:00
mgr Anna Płomińska
wtorek od 11:00 do 12:00
czwartek od 11:00 do 12:00
mgr Kacper Wrześniewski
wtorek od 11:00 do 12:00
środa od 11:00 do 12:00
mgr inż. Anna Krzyżewska
poniedziałek od 11:00 do 12:00
wtorek od 11:00 do 12:00