Home page Research Staff Seminars Publikacations Varia

SELECTED PUBLICATIONS

 1. W.Kaczmarek, I.Gościańska, J.Pietrzak, J.Baszyński, H.Ratajczak, Ferromagnetic Resonance in Amorphous Gd-Fe Films, Phys.Stat.Sol. (a) 95, 221 (1986).
 2. A.Szyczewski, R.Krzyminiewski, A.M.Hafez, J.Pietrzak, EPR Study of Hydrated Testosterone Monoclinic and Orthorhombic Single Crystals Irradiated at 295 K, Internat.J.Radiat.Biol. 50, 841-852 ( 1986).
 3. W.A.Kaczmarek, J.Pietrzak, H.Ratajczak, FMR Study of Amorphous
  [SmxFe1-x] 80B20 Thin Films, Magnetic Properties in Amorphous Metals, Elsevier Science Publishers B.U. 67, (1987)
 4. R.Krzyminiewski, A.M.Hafez, A.Szyczewski, J.Pietrzak, Radiation Damage in Androst-4-en-3,17-dione Molecules an ESR Study of Free Radicals in Single Crystals, J.Molec.Struct. 160, 127-133 (1987).
 5. E.Andrzejewska, R.Krzyminiewski, J.Pietrzak, Polymerization of 1,3,5-Trithiane in the Solid State Initiated by UV-Irradiation, II.Investigation of the Initiation Process, J.Polymer Science A, Polymer Chemistry 25, 3363-3371 (1987).
 6. P.Kamasa, F.I.Toth, J.Kasprzak, J.Pietrzak, Multimode Average and Fourier Transform System for Pulse NMR/NQR Spectrometers, Scientific Instrumentation 3, 31 (1988).
 7. R.Krzyminiewski, J.Pietrzak, R.Konopka, An ESR Study of the Stable Radical in a γ-Irradiated Single Crystal of 17α-Hydroxy-Progesterone, J.Molec.Struct. 240, 133-140 (1990).
 8. M.Januszczyk, J.Janicki, H.Wojakowska, R.Krzyminiewski, J.Pietrzak, Synthesis of Mössbauer Effect Studies of Low Dimensional Organoiron Compound Fe(py)3Cl3py, Inorganica Chimica Acta 186, 27-31 (1991).
 9. R.Krzyminiewski, M.Pawlicka, J.Pietrzak, EPR and Electron Nuclear Double Beam Resonance of Free Radicals Formed in γ-Irradiated Single Crystals of Sulphamethoxazole, J.Molec.Struct. 269, 155 (1992).
 10. R.Krzyminiewski, A.Lund, ENDOR Studies of X-Irradiated Single Crystals of Sulphamethoxazole, Z.Naturforsch 47a, 950-954 (1992).
 11. A.Maryanowska, J.Pietrzak, W.Zarek, Magnetic Properties of Sr2FeVO6-δ Single Crystals, J.Mag.Mag.Mater. 140-144, 1581-1582 (1995).
 12. L.N.Kolpakova, J.Pietrzak, J.N.Latosińska, P.Pawlicki, Magnetism in
  Ni2FeVO6-δ, J.Magn.Magn.Mater. 140-144, 1583-1584 (1995).
 13. A.Szyczewski, R.Krzyminiewski, S.Lis, J.Pietrzak, M.Elbanowski, Influence of Hydration of Selected Gadolinum β-Diketonates on their EPR Spectra, Rad.Phys.Chem. 45, N6, 935-938 (1995)
 14. R.Krzyminiewski, U.Kawacka, ER.Erickson, A.Lund, J.Pietrzak, ESR and ENDOR of Free Radicals in γ-Irradiated Single Crystal of Trimethoprim at Room Temperature, Acta Chem.Scand. 49, 157-162 (1995).
 15. R.Krzyminiewski, EPR and ENDOR Studies of the Delocalization of Electron Spin in Molecules of Acceptor-Bridge-Donor Type in the Crystal State, Mol.Phys.Reports 9, 39-51 (1995).
 16. M.Januszczyk, Z.Kruczyński, J.Janicki, J.Pietrzak, EPR and Mössbauer Studies of Fe(py)3Clpy Single Crystal, J.Phys.Chem.Solids 56(6) 819-823 (1995).
 17. R.Krzyminiewski, A.Bielewicz, J.Kudyńska, H.A.Buckmaster, B.Brycki, Delocalization of unpaired electrons in acceptor-bridge-donor molecular structures as monitored by CW-EPR spectroscopy, Physica B 225, 258-264 (1996).
 18. R.Krzyminiewski, S.Ożegowski, M.Wierzchowiecki, K.Poprawski, The Advantages of Numerical Analysis of Electrocardiographical Recording in Diagnosis of the Cardiac Muscle Infrarction, Physica Medica Vol. XII, No3, 182 (1996).
 19. P.Pawlicki, L.Kołpakowa, A.Maryanowska, J.N.Latosińska, J.Pietrzak, A spin model for magnetization in the ilmenite NiFe0.5V0.5O3-d, JMMM 160, 372-373 (1996).
 20. E.R.Andrew, M.Kempka, A.Szyczewski, Molecular dynamics of solid cortisol studied by NMR, Molec.Physics 88, 605-610 (1996).
 21. A.Szyczewski, S.Lis, Z.Kruczyński, J.Pietrzak, S.But, M.Elbanowski, EPR study of gadolinium(III) complexes with heteropolyanions [Gd(SiW11O39)2]13- and [GdP5W30O110]12-, Acta Physica Polonica A 90, 345-351 (1996).
 22. A.Szyczewski, ESR/ENDOR investigations of g-irradiated steroid hormone single crystals, Applied Radiation & Isotopes 47 (11/12) 1675-1681, (1996).
 23. L.Kolpakova, J.Pietrzak, V.Starodub, The nature of magnetic anisotropy in ilmenite NiFe0.5V0.5O3-d, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 160, 374-375 (1996).
 24. R.Krzyminiewski, A.Bielewicz, J.Kudyńska, H.A.Buckmaster, B.Brycki, 9 GHz CW-EPR Study of a Phase Transition in g-Irradiated DCA-piperidine, Physica B 239, 293-298 (1997).
 25. A.Maryanowska, J.Pietrzak, A study of Phase Transition in Sr2FeVO6-d by X-Ray Diffraction, J.Phys. IV France 7 C1-369 (1997).
 26. A.Szyczewski, B.Endeward, K.Mobius, ENDOR study of g-irradiated hydrated testosterone orthorhombic single crystals, Applied Radiation and Isotopes 49 (1-2) 56-65 (1998).
 27. B.Endeward, M.Plato, S.Will, A.Szyczewski, E.Vogel, K.Mobius, Liquid-Phase EPR, ENDOR and TRIPLE Resonance Studies of Corrole and Isocorrole Cation Radicals, Applied Magnetic Resonance 14, 69-80 (1998).
 28. A.Szyczewski, S.Lis, Z.Kruczyński, S.But, M.Elbanowski, J.Pietrzak, EPR study of chosen gadolinium(III) sandwiched and encapsulated polyoxometalate complexes, Journal of Alloys and Compounds 275-277, 349-352 (1998).
 29. R.Krzyminiewski, R.Kowalczyk, A.Bielewicz-Mordalska, Z.Pająk, P.Czarnecki, Computer enhancement of CW-EPR experimental spectra resolution as a new method in investigation of molecular dynamics in pyridinium tetrafluoroborate, J.Molecular Structure 471, 243-249 (1998)
 30. R.Krzyminiewski, R.Kowalczyk, A.Bielewicz-Mordalska, Radicals as probes of ferroelectric phase transitions in EPR investigations of pyridinium tetrafluoroborate, J.Magnetic Resonance 135, 76-81 (1998)
 31. R.Krzyminiewski, M.Pawlicka, Z.Kruczyński, J.Kudyńska, H.A.Buckmaster, 9 GHz CW-EPR molecular dynamics study of polycrystalline 1-benzyl 4-hydroxypiperidine, Physica B 252, 262-267 (1998).
 32. M.Januszczyk, J.N.Latosińska, J.Pietrzak, Magnetic Susceptibility in Low-Dimensional Synthetic Metal TCPF-P, phys.stat.sol. (a) 170, 119-123 (1998).
 33. M.Ratajczak-Sitarz, A.Katrusiak, H.Wojakowska, M.Januszczyk, R.Krzyminiewski, J.Pietrzak, X-ray diffraction and EPR studies of binuclear complex [CuCl(C6H9N3O3)2 H2O]2Cl2 crystals, Inorganica Chimica Acta 269, 326-331 (1998).
 34. R.Krzyminiewski, R.Kowalczyk, A.Bielewicz-Mordalska, The CW-EPR investigation of molecular dynamics and phase transitions in biologically active systems, Magnetic Resonance and Related Phenomena, Proceeding of the Joint 29th Congress Ampere - 13th ISMAR International Conference on 2-7 August 1998, Berlin, Germany, Vol.II p.1097
 35. R.Krzyminiewski, M.Frąckowiak, Electron Paramagnetic Resonance for dating of fossil organic remains, Magnetic Resonance and Related Phenomena, Proceedings of the Joint 29th AMPERE-13th ISMAR International Conference, Technische Universitat Berlin, Berlin August 2-7, 1998, Vol.II, p.1069.
 36. M.Januszczyk, J.N.Latosińska, J.Kasprzak, J.Pietrzak, NMR Study of Hyperfine Interaction in TCPF-P, Magnetic Resonance and Related Phenomena, Proceedings of the Joint 29th AMPERE-13th ISMAR International Conference, Technische Universitat Berlin, Berlin August 2-7, 1998, Vol.II, p.662.
 37. J.N.Latosińska, A.Szyczewski, M.Januszczyk, J.Kasprzak, E.Bojarska, Z.Kazimierczuk, Studies of the radicals in g-irradiated Cladribine by Means of EPR Spectroscopy and INDO Calculations, Magnetic Resonance and Related Phenomena, Proceedings of the Joint 29th AMPERE- 13th ISMAR International Conference, Technische Universitat Berlin, Berlin August 2-7, 1998, Vol.II, p.973.
 38. A.Szyczewski, J.N.Latosińska, J.Pietrzak, K.Mobius, Radiation Damage in g-irradiated Steroids. An EPR/ENDOR Study of Norethisterone and Ethisterone Single Crystals, Magnetic Resonance and Related Phenomena, Proceedings of the Joint 29th AMPERE- 13th ISMAR International Conference, Technische Universitat Berlin, Berlin August 2-7, 1998, Vol.II, p.975.
 39. R.Krzyminiewski, J.Langer, A.Kośko,Historia termiczna i wiek prehistorycznych pozostałości dziegciu w świetle badań EPR, Przegląd Archeologiczny, Vol.46, 1998, pp. 131-137.
 40. R.Krzyminiewski, G.Panek, R.Stępień, High-Resolution Vectocardiogram in Diagnostics of the Cardiac Muscle Ischaemia, Physica Medica Vol.XV No.3, 345 (1999).
 41. R.Krzyminiewski, D.Lemański, M.Ostafin and B.Nogaj, Analysis of the Electrocardiographic Records by the Maximum Entropy Method, Physica Medica Vol.XV No.3, 431 (1999).
 42. R.Krzyminiewski, G.Panek, A.Stępień, R.Stępień, I.Piszczek, High-resolution Vectorcardiograms in the Diagnosis of Myocardial Ischaemia, Polish Journal of Medical Physics and Engineering, Vol. 5, No 1(15), pp. 1-9 (1999).
 43. R.Krzyminiewski, G.Panek, R.Stępień, Correlation of Results of Coronarographic, SPECT Examination and High-resolution Vectorcardiography,European Medical & Biological Engineering & Computing, Volume 37, Supplement 2 p.514-515 (1999).
 44. R.Krzyminiewski, R.Stępień, G.Panek, P.Guzik, Wektokardiografia wysokiej rozdzielczości u pacjentów ze zwężeniem gałęzi przedniej zstepującej lewej tętnicy wieńcowej, Kardiologia Polska (Polish Heart Journal), Tom 51, Suplement II, 134 (1999) III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 16-18 września 1999, Warszawa
 45. R.Krzyminiewski, R.M.Kowalczyk, A.Bielewicz-Mordalska The Effect of Molecular Dynamics on Basic Parameters of CW-EPR Spectrum of Diglycine Nitrate Single Crystal. Molecular Dynamics Diglycine Nitrate Single Crystal, Molecular Physics Reports 28 (2000) 109-115.
 46. R.Krzyminiewski, M.Frąckowiak, Electron Paramagnetic Resonance in Investigation of Geological Materials, Natural Calcite and Tooth Enamel of Cave Bear Molecular Physics Reports 28 (2000) 89-100.
 47. R.Krzyminiewski, M.Frąckowiak, CREM in application to EPR dating technique, Geologos, 5 (2000) 65-95.
 48. R.Krzyminiewski, G.Panek, The CREM method in studies of molecular dynamics of steroid radicals. Anisotropic spectra of polycrystalline 5alfa-cholestan-3-one, Molecular Physics Reports 28 (2000) 79-84.
 49. H.Wojakowska, M.Januszczyk, J.Pietrzak, A Single Crystal EPR Study of [CuCl(C6H9N3O3)2.H2O]2Cl2 Bull. PAN Chem. Vol.48, No.2, 2000.
 50. M.Frąckowiak,R.Krzyminiewski, H.Hercman, Electron Paramagnetic Resonance in Dating of Organic Fossil Remains, Geochronometria, Journal on Methods and Applications of Absolute Chronology Vol.19, pp.59-64, 2000.
w górę

Polish version | Home Page | Research | Staff | Seminars | Publications | Varia

Webmaster : Urszula Schmidt
Last modified: 18.05.2004