PRACOWNIA DYDAKTYCZNA FIZYKI MEDYCZNEJ
Pracownia Dydaktyczna Fizyki Medycznej jest bogato wyposażona w aparaturę medyczną przeznaczoną do ćwiczeń dla studentów fizyki medycznej z UAM oraz Uniwersytetu Medycznego. Studenci wykonują tu ćwiczenia objęte programem pracowni specjalistycznej. Są to m.in. badania elektrokardiograficzne i ultrasonograficzne.
Aparatura medyczna w Pracowni
Zestaw służący do komputerowego badania elektrokardiograficznego - standardowego oraz metodą NURSE-ECG.
W skład zestawu wchodzi elektrokardiograf Kardio PCM-u z 12-kanałowym odprowadzeniem oraz oprogramowanie do zapisu i analizy badania EKG oraz NURSE-ECG.

Studenci zapoznają się z techniką zakładania elektrod na ciele pacjenta, wykonują badanie EKG oraz analizują otrzymany zapis
Aparat Holtera do 24-godzinnej rejestracji pracy serca. W skład zestawu wchodzą:
- rejestrator EKG SiliconBeat 3
- oprogramowanie Holter SiliconBeat 2000
Przenośny aparat do EKG z możliwością przesyłania zapisów elektrokardiograficznych przez telefon komórkowy
Aparatura do badań ultrasonograficznych serca ("echo serca") - Sonos 100.

Studenci zapoznają się z diagnostyka ultrasonograficzną serca. oraz wykonują badanie usg serca
Aparatura do badań ultrasonograficznych jamy brzusznej

Studenci zapoznaja sie z aparaturą oraz wykonują badanie ultrasonograficzne
Aparatura do badań przepływów krwi w naczyniach krwionośnych - ultrasonograf dopplerowski o fali ciągłej. W skład zestawu badawczego wchodzą:
- jednostka główna - Multi Dopplex II
- sonda ultradźwiekowa VP8-HS
- oprogramowanie Dopplex Reporter

Studenci zapoznają sie z wykorzystaniem metody Dopplera w badaniach ultrasonograficznych oraz wykonują pomiar przepływu krwi w wybranej tetnicy w zadanych warunkach (np. pozycja leżąca)
Pulsoksymetry - urządzenia do badania tętna i wysycenia krwi tlenem

Studenci zapoznają się z działaniem pulsoksymetru , wykonują badanie fali tętna oraz analizują otrzymane sygnały.


Ostatnie zmiany: 15.10.2012
Copyright © 1999-2012   U.Schmidt