Strona główna Profil badawczy Pracownicy Zakładu Seminaria Publikacje

Wersja angielska


Sieć telemedyczna MONTE

Projekt sieci telemedycznej


Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej - Oddział Poznański

Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej Oddział Poznański


Centrum Analityki i Diagnostyki Medycznej przy Fundacji UAM

Centrum Analityki i
Diagnostyki MedycznejZdjęcia i filmy z różnych wydarzeń w Zakładzie

INFORMACJE OGÓLNE

                   
ADRES:   Umultowska 85, 61-614 Poznań
TELEFON:   0-61-8295-189
FAX:   0-61-8295 189


    Zakład Fizyki Medycznej powstał przez przekształcenie Zakładu Spektroskopii Ciała Stałego zarządzeniem Rektora UAM z dnia 18 marca 1999r.
Kierownikiem Zakładu jest prof. dr hab Ryszard Krzyminiewski.Problematyka badawcza Zakładu skupia sie wokół takich zagadnień, jak:
spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) i podwójnego rezonansu elektronowo-jądrowego (ENDOR) w zastosowaniu do badań dynamiki molekularnej i przejść fazowych w monokryształach różnych związków, do datowania materiałów archeologicznych i geologicznych oraz do badania wolnych rodników w związkach biologicznie czynnych
analiza sygnałów bioelektrycznych
tomografia elektryczna serca
monitoring telemedyczny


W Zakładzie została utworzona Pracownia Dydaktyczna Fizyki Medycznej, w której studenci w ramach programu studiów odbywają zajęcia z pracowni specjalistycznej.
Pracownia jest bogato wyposażona w sprzęt do diagnostyki medycznej.

INFORMACJE  DLA  STUDENTÓW  I  PRZYSZŁYCH  MAGISTRANTÓW


Godziny konsultacji dydaktycznych pracowników i doktorantów Zakładu Fizyki Medycznej
Proponowane tematy prac magisterskich dla studentów fizyki
Proponowane tematy prac magisterskich dla studentów informatyki stosowanej


Wydział Fizyki

Wydział Fizyki


UAM

Uniwersytet


Poznań

Poznań
Aktualności
Konferencja Fizyki Medycznej PHYSICS AND ENGINEERING FOR HEALTH AND WELLNESS OF SOCIETY

Strona główna | Profil badawczy | Pracownicy | Seminaria | Publikacje | Ciekawostki


Opracowuje : Urszula Schmidt
Ostatnie zmiany: 12.03.2012