DYDAKTYKA W ZAKŁADZIE FIZYKI MEDYCZNEJ

INFORMACJE DLA STUDENTÓW

Tematyka prac dyplomowych w Zakładzie

Ulotka informacyjna o badaniach w Zakładzie


W Zakładzie działa Pracownia Dydaktyczna Fizyki Medycznej, w której studenci Wydziału Fizyki oraz Uniwersytetu Medycznego w ramach programu studiów odbywają zajęcia z pracowni specjalistycznej.
Pracownia jest bogato wyposażona w sprzęt do diagnostyki medycznej

PRZYDATNE LINKI
 • Programy studiów I stopnia

 • Programy studiów II stopnia

 • Portal dla kandydata
 • FIZYKA MEDYCZNA

  Związek medycyny z fizyką sięga początków powstawania nauk przyrodniczych. Medycyna zawdzięcza rozwój metod diagnostycznych i terapeutycznych rozwojowi poszczególnych dziedzin fizyki. To dzięki odkryciom naukowym fizyków lekarze otrzymują coraz nowsze, lepsze, dokładniejsze narzędzia i metody diagnostyczne oraz terapeutyczne.

  Fizyka medyczna jest działem fizyki stosowanej, w którym wykorzystuje się różnorodne metody fizyki we wszystkich dziedzinach zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób oraz w badaniach naukowych mających na celu poznanie funkcji i struktury organizmu dla lepszej i skuteczniejszej ochrony zdrowia. Rozwój tej dyscypliny rozpoczął się wraz z odkryciem przez W. Röntgena promieniowania X i pierwiastków promieniotwórczych przez Marię i Piotra Curie.

  Początki badań z fizyki medycznej na Wydziale Fizyki UAM sięgają roku 1971. Prowadzono wówczas badania wolnych rodników generowanych przez promieniowanie jonizujące w RNA i DNA (praca magisterska Ryszarda Krzyminiewskiego).
  1991 r. - rozpoczęcie współpracy prof. Ryszarda Krzyminiewskiego z kardiologami Szpitala im. Franciszka Raszei. Współpraca dotyczyła zastosowania opracowanej przez prof R. Krzyminiewskiego nowej metody diagnostycznej - elektrokardiografii wysokiej rozdzielczości NURSE-ECG
  1993/1994 r. - przygotowanie i opracowanie wspólnie z Akademią Medyczną w Poznaniu programu nowej specjalności Fizyka medyczna na Wydziale Fizyki. Koordynatorem specjalności został prof. R.Krzyminiewski
  1998 r. - pierwsi absolwenci specjalności Fizyka medyczna
  2001 r. - utworzenie na Wydziale Fizyki Zakładu Fizyki Medycznej pod kierownictwem prof. R.Krzyminiewskiego
  2012 r. - utworzenie kierunku studiów Fizyka medyczna na Wydziale Fizyki

  Studia fizyki medycznej mają za zadanie wykształcić fizyka posiadającego wiedzę i umiejętności w zakresie posługiwania się najnowszymi metodami diagnostycznymi i terapeutycznymi stosowanymi w medycynie. Odbywają się one przy pełnej współpracy Wydziału Fizyki (Zakładu Fizyki Medycznej), Wielkopolskiego Centrum Onkologii, Wielkopolskiego Centrum Pulmnologii i Torakochirurgii, klinik Uniwersytetu Medycznego w poznaniu oraz Międzynarodowego Centrum Onkologii Poznań Sp. z o.o. Affidea.

  Prace badawcze prowadzone w Zakładzie Fizyki Medycznej Wydziału Fizyki UAM obejmują obecnie przede wszystkim dwie dziedziny:
  - badanie metodą spektroskopii elektronowego rezonansu spinowego (ESR) nanocząstek funkcjonalizowanych różnymi lekami
  - rozwój zaawansowanych metod analizy biosygnałów elektrokardiograficznych (NURSE-ECG), pulsoksymetrycznych (PULS-HSR) i elektroencefalograficznych. Metody te rozwijane są również w systemie telemedycznym z wykorzystaniem monitoringu domowego.  Ostatnie zmiany: 29.01.2018
  Copyright © 1999-2018   U.Schmidt