BADANIA NAUKOWE W ZAKŁADZIE FIZYKI MEDYCZNEJ

ELEKTRONOWY REZONANS PARAMAGNETYCZNY EPR

Opis metody i aparatura
EPR w badaniach leków, krwi i środków spożywczych
EPR w badaniach soczewek kontaktowych
EPR w datowaniu
Tomografia EPR
ANALIZA SYGNAŁÓW BIOELEKTRYCZNYCH

Elektrokardiografia wysokiej rozdzielczości sygnałowej NURSE-ECG
Pulsoksymetria HSR
Elektroencefalografia - EEG
MONITORING
TELEMEDYCZNY MONTE


Schemat sieci telemedycznej
Pulsoksymetria HSR w sieci
TOMOGRAFIA ELEKTRYCZNA SERCA


ELEKTRONOWY REZONANS PARAMAGNETYCZNY EPR - opis metody i aparatura

Elektronowy rezonans paramagnetyczny (EPR) jest metodą spektroskopową pozwalającą na badanie substancji zawierających centra paramagnetyczne.
Do zalet EPR jako metody pomiarowej należy zaliczyć:

 • wysoką czułość,
 • krótki czas pomiaru,
 • nieskomplikowaną preparatykę próbek.
Zakres zastosowania EPR obejmuje takie dziedziny nauki jak fizyka, chemia, biologia, medycyna i geologia.
W naszym Zakładzie spektroskopię elektronowego rezonansu paramagnetycznego wykorzystuje się do:
 • badania struktury i dynamiki elektronowej rodników w
  - wycinkach tkanek naczyń żylnych i tętniczych
  - układach nanomolekularnych
  - preparatach krwi
  - związkach biologicznie aktywnych, takich jak : hormony steroidowe, witaminy, antybiotyki i inne leki
  - środkach spożywczych takich jak : kawa, herbata
  - tytoniu
  - soczewkach kontaktowych i innych materiałach hydrożelowych
 • datowania materiałów geologicznych (kopalnych zębów i kości niedźwiedzia jaskiniowego i mamuta) i archeologicznych (ceramika).


Spektrometr CW-EPR/ENDOR EMX-10/12 na pasmo X firmy Bruker

W czasie badania


Ostatnie zmiany: 5.12.2013
Copyright © 1999-2013   U.Schmidt