INFORMACJE OGÓLNE O ZAKŁADZIE

Zakład Fizyki Medycznej powstał przez przekształcenie Zakładu Spektroskopii Ciała Stałego zarządzeniem Rektora UAM z dnia 18 marca 1999r.
Kierownikiem Zakładu jest prof. dr hab Ryszard Krzyminiewski.

Problematyka badawcza Zakładu skupia sie wokół takich zagadnień, jak:
 •   spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) i podwójnego rezonansu elektronowo-jądrowego (ENDOR) w zastosowaniu do badań dynamiki molekularnej i przejść fazowych w monokryształach różnych związków, do datowania materiałów archeologicznych i geologicznych oraz do badania wolnych rodników w związkach biologicznie czynnych
 •   analiza sygnałów bioelektrycznych
 •   tomografia elektryczna serca
 •   monitoring telemedyczny

 • Z inicjatywy Kierownika Zakładu prof. R.Krzyminiewskiego powstaje Ośrodek Terapii Protonowej, w którym oprócz leczenia pacjentów, prowadzone będą badania naukowe m.in. w zakresie fizyki oddziaływania protonów z materią: np. badania wolnych rodników powstających w procesie radiolizy oraz badania materiałowe w dziedzinie modyfikacji i tworzenia nowych nanomateriałów i nanodetektorów. Więcej...
  Adres Zakładu:
  Zakład Fizyki Medycznej, Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
  ul. Umultowska 85,    
  61-614 Poznań

  Telefon:
  0-61-8295189


  Pokaż Wydział Fizyki na większej mapie

  AKTUALNOŚCI
  W czwartek 29 września 2016 r. w sali posiedzeń Rady Wydziału odbyło się seminarium poświęcone 25-leciu Fizyki Medycznej w Poznaniu.


  Fotorelacja z seminarium


  POWIĄZANIA
 • Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

 • Wydział Fizyki UAM

 • Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej - Oddział Wielkopolski

 • Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej - Zarząd Główny

 • MONTE - Telemonitoring Medyczny - strona poświęcona sieci telemedycznej, której projekt został opracowany w Zakładzie Fizyki Medycznej.

 • Konferencje - wykaz organizowanych na świecie w najbliższym czasie konferencji naukowych dotyczących fizyki medycznej • Ostatnie zmiany: 9.10.2016 r.
  Copyright © 1996-2015   U.Schmidt