Rozmiar: 5420 bajtów


The Śliwińska-Bartkowiak' Group

Front Row: (right to left)prof. Małgorzata Śliwińska-Bartkowiak | dr Monika Jażdżewska | prof. Tadeusz Hilczer | the late prof Barbara Fechner | prof. Maria Dutkiewicz | dr Barbara Matuszewska | dr Joanna Czwartos | dr Mateusz Kempiński |
Second Row: (lrigh to teft)mgr Błażej Ratajczak | mgr Leszek Golibrocki | mgr Roman Sikorski

Rozmiar: 36422 bajtów

HEAD OF THE DIVISION
prof. dr hab. Małgorzata Śliwińska-Bartkowiak -
- Head, full profesor,
tel: 061 829 52 35
office 264 (Section F / Story II)
e-mail: msb@amu.edu.pl


Person DPDPhone Namber:Office:e-mail:
prof.dr hab. Tadeusz Hilczer - profesor061 829 50 81262 (F / II)hilczer@amu.edu.pl
prof.dr hab. Irena Danielewicz-Ferchmin, - profesorUAM 061 829 50 843 (D / 0)ikdf@amu.edu.pl
prof.dr hab. Maria Dutkiewicz - profesorUAM061 829 50 83263 (F / II) maridu@amu.edu.pl
dr Barbara Matuszewska - senior lecturer061 829 50 85 16 (D / 0) basiamatuszewska@poczta.onet.pl
dr Monika Jażdżewska - adiunkt 061 829 50 78265 (F / II) mjazdzewska@tlen.pl
dr Mateusz Kempiński - adiunkt 061 829 50 78265 (F / II) matollek@interia.pl
mgr Roman Sikorski - technician 061 829 51 75 lub
061 829 50 86
261 (F / II) roasik@amu.edu.pl
mgr Leszek Golibrocki - technician 061 829 50 86261 (F / II) lg@amu.edu.pl,
mgr Tomasz Kozioł - Ph.D. student061 829 50 8516 (D / 0) aghem@tlen.pl
mgr Błażej Ratajczak - Ph.D. student061 829 50 78265 (F / II) blazejr@amu.edu.pl
mgr Maciej Sampara - Ph.D. student061 829 50 78265 (F / II) maciej@sampara.lh.pl
mgr Mirosław Waldowski - Ph.D. student061 829 50 78265 (F / II) mwa@amu.edu.pl


Rozmiar: 674 bajtów
Home | History | Research Projects | OUR GROUP | Equipment
[Rozmiar: 335 bajtów]
Publications | Cooperation | Grants | Links | Way to the Institute
Rozmiar: 674 bajtów