Publikacje

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2004 2003 2002

 

1.   Photophysical processes in electronic state of zinc tetraphenyl porphyrin accessed on one- and two-photon excitation in the soret region
A. Łukaszewicz, J.Karolczak, D.Kowalska, A.Maciejewski, M.Ziółek, R.P. Steer
Chem. Phys. 331, 359 (2007)

 

2.   New photochemically stable riboflavin analogue-3-Methyl-riboflavin tetraacetate
M. Insińska-Rak, E.Sikorska, J.L.Bourdelande, I.V.Khmelinskii, W.Prukała,  K. Dobek,  J. Karolczak, I.F.Machado, L.F.V.Ferreira, E.Dulewicz, A.Komasa, D.R. Worrall, M.Kubicki, M. Sikorski
J.Photochem.Photobiol. A 186, 14 (2007)

 

3.   New fluorescent probes based on 3-(2-benzoxazol-5-yl) alanine skeleton- Synthesis and photophysical properties
K. Guzow, D. Szmigiel, D. Wróblewski, M.Milewska, J.Karolczak, W. Wiczk
J.Photochem.Photobiol. A 187, 87 (2007)

 

4.   Infrared to visible upconversion: spontaneous emission and amplified spontaneous emission in a ZBLAN: Er3+optical fiber
F. Kaczmarek, J.Karolczak
Optica Applicata XXXVII, 101 (2007)

 

5.   Solvent effects on intermolecular proton transfer: The rates of nitrene protonation and their correlation with swain acity
J. Wang, G. Burdziński, M.S. Platz
Org. Lett. 9, 5211 (2007)

 

6.   Study of Acyl Group Migration by Femtosecond Transient Absorption Spectroscopy and Computational Chemistry
E.A. Pritchina, N.P.Gritsan, G.T.Burdziński, M.S.Platz
J. Phys. Chem. A 111, 10483 (2007)

 

7.   Early Events in the Photochemistry of 2-Naphthyl Azide from Femtosecond UV/Vis Spectroscopy and Quantum Chemical Calculations: Direct Observation of a Very Short-Lived Singlet Nitrene
J. Wang, J. Kubicki, G.Burdziński, J.C.Hackett, T.L.Gustafson, C.M.Hadad,  M.S. Platz
J. Org. Chem. 72, 7581 (2007)

 

8.   Ultrafast Spectroscopic and Matrix Isolation Studies of p-Biphenylyl, o-Biphenylyl, and 1-Naphthylnitrenium Cations
J. Wang, G. Burdziński, Z. Zhu, M.S. Platz, C.Carra, T. Bally
J. Am. Chem. Soc. 129, 8380 (2007)

 

9.   Ultrafast Study of p-Biphenylyldiazoethane. The Chemistry of the Diazo Excited  State and the Relaxed Carbene
J. Wang, G. Burdziński, T.L. Gustafson, M.S.Platz
J. Am. Chem. Soc. 129, 2597 (2007)

 

10. Ultrafast Study of 9-Diazofluorene: Direct Observation of the First Two Singlet States of Fluorenylidene
J.Wang, J. Kubicki, E.F.Hilinski, S.L.Mecklenburg, T.L.Gustafson, M.S.Platz
J. Am. Chem. Soc. 129, 13683 (2007)

 

11. An Ultrafast Study of Phenyl Azide: The Direct Observation of Phenylnitrenium Ion
J. Wang, J. Kubicki, M.S. Platz
Org. Lett. 9, 3973 (2007)

 

12. Method of Determination of Emission Properties of Very Weakly Emitting Species Ensuring Elimination of Emission of Impurities
B. Ciesielska, A.Łukaszewicz, L.Celewicz, A.Maciejewski, J.Kubicki
Applied Spectr. 61, 102 (2007)

 

13. Deexcitation of high-Rydberg-state atoms with a chirped train of half-cycle pulses
T.Kopyciuk, R.Parzyński
Phys.Rev.A 75, 055402 (2007)

 

14. Harmonic generation from ionization-damped two-level system in the framework of nonlinear Riccati-type equation
A.Plucińska, R.Parzyński
J.Mod.Opt. 54, 745 (2007)

 

15. Topological estymator of block entanglement for Heisenberg antiferromagnets
R.W.Chhajlany, P.Tomczak, A.Wójcik
Phys.Rev.Lett. 99, 167204 (2007)

 

16. Entanglement in the Majumdar-Glosh model
R.W.Chhajlany, P.Tomczak, A.Wójcik, J.Richter       
Phys.Rev.A 75, 032340 (2007)

 

17. Multiuser quantum communication networks
A.Wójcik, T.Łuczak, P.Kurzyński, A.Grudka, T.Gdala, M.Bednarska
Phys.Rev.A 75, 022330 (2007)

 

18. Perceptual learning can reverse subliminal priming effects
A.Przekoracka-Krawczyk, P.Jaśkowski
Perception&Psychophysics 69, 558 (2007)

 

19. Locus of the intensity effect in simple reaction time tasks
P.Jaśkowski, M.Kurczewska,  A.Nowik Rob H.J.van der Lubbe, R.Verleger
Perception&Psychophysics 69, 1334 (2007)

 

20. The measurements of the parameters of the low-frequency electromagnetic field used in physical therapy
P.Żurawski, R.Naskręcki, M.Michalak, M.Jadżyn, W.Stryła, M.Kupczyk
Polish Journal of Physiotheraphy 7, 45 (2007)

 

21. Właściwości spektralne i fotofizyczne wybranych cząsteczek aromatycznych i indywiduów przejściowych w krótkożyjących stanach wzbudzonych
A. Maciejewski , G.Burdziński , K.Dobek, A.Grabowska,  J.Karolczak,  E.Krystkowiak, J.Kubicki, A. Łukaszewicz,  R.Naskręcki, M. Ziółek
Wiadomości Chemiczne 61, 137 (2007)

 

22. Siedem kroków do sukcesu aplikacji okularów progresywnych, cz.I
E.Dębińska-Bis, M.Molska, R.Naskręcki
Izooptyka 41, 14 (2007)

 

23. Siedem kroków do sukcesu aplikacji okularów progresywnych, cz.II
E.Dębińska-Bis, M.Molska, R.Naskręcki
Izooptyka 42, 6 (2007)

 

24. Siedem kroków do sukcesu aplikacji okularów progresywnych, cz.III
M.Molska, E.Dębińska-Bis, R.Naskręcki
Izooptyka 43, 6 (2007)

 

25. Badanie i korekcja optyczna układu wzrokowego po operacji zaćmy
E.Dębińska-Bis, A.Styszyński, R.Naskręcki
Izooptyka 40, 15 (2007)

 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2004 2003 2002