Kontakt

Zakład Elektroniki Kwantowej

Wydział Fizyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

ul. Umultowska 85
61-614 Poznań

Sekretariat
Wojciech Jarmużek
e-mail: wojjar@amu.edu.pl
tel. +48 61 8295100
fax +48 61 8257758
pokój 202