Wydział Chemii UAM, 60-614 Poznań, ul. Umultowska 89b

Pracownicy

telefon

pokój

prof. dr hab. Marek Kręglewski
Kierownik Zakładu

+48 61 829 1594

4.88

prof. dr hab. Jerzy Konarski

1594

4.100

prof. dr hab. Jan Makarewicz

1661

4.82

prof. dr hab. Marcin Molski

1662

4.102

dr Izabella Foltynowicz

1594

4.92

dr Iwona Gulaczyk

1594

4.90

dr Wiesław Łodyga

1594

4.90

dr Jan Pyka

1594

4.92

dr Jerzy Stanek

1594

4.94

mgr Michał Kozanecki

1594

4.98

mgr Paulina Szulc-Jabłońska
Sekretariat

1594

4.89