Wydział Chemii UAM, 60-614 Poznań, ul. Umultowska 89b

Pracownicy

telefon

pokój

prof. dr hab. Marek Kręglewski
Kierownik Zakładu

+48 61 829 1594

4.88

prof. dr hab. Jan Makarewicz

1661

4.82

prof. dr hab. Marcin Molski

1662

4.102

dr Iwona Gulaczyk

1595

4.90

dr Wiesław Łodyga

1595

4.90

dr Jan Pyka

1594

4.92

mgr Michał Kozanecki

1594

4.92

mgr Paulina Szulc-Jabłońska
Sekretariat

1594

4.89

Pracownicy emerytowani

 

 

prof. dr hab. Jerzy Konarski

1594

4.100

dr Izabella Foltynowicz

1594

4.92